Home

Pověsti o praze wikipedia

Staré Město (Praha) - Wikipedi

 1. Staré Město (původně Pražské město/Pragensis civitas, Větší město/Major civitas či Staré Město pražské/Antiqua civitas Pragensis německy Altstadt) je historické město, městská čtvrť a katastrální území Prahy na pravém břehu Vltavy, o rozloze 129,03 ha, náležející k městské části Praha 1.. Na východě a jihu Staré město sousedí s Novým Městem.
 2. Pověsti z Prahy. Asi na žádném místě v České republice se nevyskytuje tolik strašidel, duchů a jiných nadpřirozených bytostí jako v Praze. Je to dáno dlouhou historií tohoto místa a tudíž i velkým množstvím historických objektů, ke kterým se váže nějaká pověst
 3. Při jejich popravě se pak v celé Praze rozezpívali kohouti. Zvon Zikmund - Když hrozí velké nebezpečí, pukne srdce zvonu jménem Zikmund v chrámu sv. Víta. Stalo se tak i před povodní v roce 2002. O jeho věšení z let 1549 máme legendu, že se nikomu ho nepodařilo zavěsit a každý provaz praskl
 4. Pražské židovské pověsti a legendy. Nešťastná pátá čtvrť města Prahy byla odedávna obklopena tajemstvím. Uzavřenost ghetta, jeho přeplněnost, odlišnost náboženských zvyklostí - to vše vytvořilo živnou půdu pro mýty a pověsti
 5. Kozí příběh - pověsti staré Prahy je první český 3D počítačově animovaný film.Je to zároveň i první celovečerní film tohoto druhu, vytvořený ve střední a východní Evropě. Flm vytvořil producent, výtvarník a režisér Jan Tománek ve svém Art And Animation studiu

Pověsti z Prahy - Regiony České republik

Karlův most - pověsti a legendy. Kolem starobylých památek se od nepaměti vytvářely pověsti a legendy.Ať už byly založené na pravdě či nikoliv, lidé si je po staletí předávali z generace na generaci.My jsme pro Vás ty nejzajímavější z nich připravili. Stránka: vše o Karlově mostu více čtěte zd The Death of Koschei the Deathless or Marya Morevna (Russian: Марья Моревна) is a Russian fairy tale collected by Alexander Afanasyev in Narodnye russkie skazki and included by Andrew Lang in The Red Fairy Book. The character Koschei is an evil immortal man who menaces young women with his magic

Pověsti samotné jsou z podstaty věci historické, někdy, myslím, více fantaskní, jindy více s reálným základem. Dozvěděla jsem se tak nejenom něco o lidech bohatších i chudých, setkala se s měšťany i samotnou Libuší, která viděla město veliké, no, je to zážitek Obecně rozšířené pověsti Zvony odletěly do Říma. Pověst o odlétání zvonů do Říma na Velikonoce je všeobecně známá. Vždy na Zelený čtvrtek po odeznění modlitby Sláva na výsostech Bohu (Gloria in excelsis Deo) zvony umlkají a odlétají do Říma pro požehnání svatého otce.Někdy se tvrdí, že zvony odlétají proto, že se bojí řehtaček Povesť môže byť: . v literatúre a podobne: v širšom ponímaní: a) ľudové alebo umelé rozprávanie (v užšom zmysle len prozaické) nie veľkého rozsahu o historickej (v širšom zmysle aj fantastickej) osobe, veci alebo udalosti, často (resp. podľa mnohých definícií: len ak je) úplne alebo sčasti nezodpovedajúce skutočnosti alebo aspoň historicky nepodložené, b.

O nejbohatší soše v Praze P P Read More Ve zdi náležící Clam-Gallasově paláci, ve směru na Mariánské náměstí, najdete kašnu nad níž na několika kamenech sedí dívka [ z části Pověsti doby křesťanské; I. - O staré Praze. Karel IV. pozval sobě kdysi na Pražském hradě arcibiskupa Arnošta z Pardubic, nejvyššího kancléře, purkrabí českého království a jiné znamenité pány české a dvořany, též některé mistry učeností slovutné, mezi nimi také svého hvězdáře Pověsti vážící se k Praze jsou mimořádně osobité a dozvídáme se z nich mnohé nejen o tomto jedinečném a tolik milovaném městě, ale zejména o lidech a lidičkách, kteří kdysi dávno před námi žili v jeho zdech. Václav Cibula při psaní této knížky vycházel z nejstarších záznamů, ale dal jim přitom moderní podobu

Vyšehrad – Wikipedie

Pražské legendy, pověsti a strašidla pepikov

 1. Asi o sto let později vlastnil hrad Helfštýn mocný pán Kuna. Byl už letitým vdovcem a měl jedinou dceru Lidmilu. Byl už letitým vdovcem a měl jedinou dceru Lidmilu. A protože Lidmila vynikala krásou i bohatstvím, přijížděli na hrad často urození mladíci, aby se ucházeli o její ruku
 2. Staré pověsti české O Čechovi. O staré Praze 1. O staré Praze. Karel IV. se velmi zasloužil o to, že Praha se rozrostla a že měla již za jeho vlády takovou návštěvnost z řad šlechticů. Mnoho lidí ji považovalo za jedno z nejkrásnějších měst na světě. Jednou se Karel procházel se svou družinou a s arcibiskupem.
 3. Báje a pověsti mám velmi ráda a tyto o staré Praze pro mě byly výtanou změnou. Do knihy jsem se ihned začetla a přečetla jsem ji velmi rychle. Všechny pověsti se mi líbily a já jsem opravdu moc ráda, že mi tato kniha byla doporučena, rozhodně totiž za to stojí
 4. A. Jirásek - Staré pověsti české A. Sedláček - Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě a ve Slezsku A. Wenig - Staré pověsti pražské, Věnec pražských pověstí, České pověsti I. Olbracht - Ze starých letopisů E. Petiška - Čtení o hradech, zámcích a městec
 5. Nejdelší ulicí v Praze je Strakonická. Má skoro 16 kilometrů! 8. Nejbližší břeh moře je od Prahy vzdálen 365 km. Je to Baltické moře. K Jaderskému moři je to 490 km a k Severnímu moři o 5 km dál. 9. Věděli jste, že na Václavák by se vzhledem k jeho obrovské rozloze vešlo zhruba 15 fotbalových hřiš­ť? 10

Většinou jde o novodobé mýty, které vznikly úplně stejným mechanismem jako třeba pověsti nebo pohádky: Lidská fantazie oživila tajné hrůzy skryté někde hluboko v nás. Folkloristika má pro tyto příběhy označení současné pověsti, protože jejich děj se obvykle odehrává v nepříliš vzdálené minulosti a na. Český-jazyk.cz - ČÍTANKA: O Krokovi a jeho dcerách (Staré pověsti české) (Alois Jirásek) - Dokud vojvoda Čech vládl, panovaly všude řád a kázeň. Lidé byli poctiví a mezi sebou věrní. U chlévů neměli závor a dveří nezamykali. Žádného zločinu téže nevážili.. Pověsti z Vysočiny a blízkého okolí Vítejte na stránkách věnovaných pověstem, legendám a bájím Vysočiny. Po levé straně, nebo v horní liště je seznam měst, obcí a dalších míst. Pod každou položkou je výčet souvisejících pověstí vztahujících se k tomuto místu. Pravidelně budu přidávat další pověsti i lokace Podle nejznámější pověsti odlétají o Velikonocích na Zelený čtvrtek do Říma. Na znamení smutku v předvečer výročí Kristova ukřižování a skonu, když při bohoslužbě zazní slovo Gloria, zvony umlknou. Místo nich mají znít jen řehtačky až do nedělních oslav slavného Kristova zmrtvýchvstání Dříve jako Velké náměstí, Staré tržiště, Rynk, Staroměstský plac, Velké Staroměstské náměstí. Jedná se o náměstí v Praze v centru historického Starého Města. O velikosti více než 9000m². Přes náměstí vede královská cesta

O založení nové Plzně Když Schiebl sbíral pověsti o založení Nové Plzně, nalezl v archivu Národního muzea v Praze vzácný rukopis Kašpara Ladislava Stehlíka /1571-1611/. Rukopis obsahoval zápis podle vyprávění plzeňského měšťana Jakuba Stehlíka, narozeného roku 1480, který o založení Nové Plzně slýchával od. Kniha se nadále dělí na Staré pověsti české, Pověsti doby křesťanské, O staré Praze a Ze Starobylých pověstí. Obsah: O ČECHOVI. Praotec Čech je mytická postava muže, jenž prý přivedl svůj lid do Čech a podle kterého nesou Čechy své jméno. Poprvé je zmíněn v latinsky psané Kosmově kronice české (přibližně v. O zvoncích v Loretě a zlém moru. A na závěr se přesuneme z Hradu o pár metrů dál, do slavné pražské Lorety. Zdá, že loretánské zvonky jsou přímo spojené s morem a zdravím. Podle jedné z legend žil v Praze pláteník, který měl nesmírně krásnou a milou dceru Juliánu

Pověsti a legendy — Pátá čtvrť: zmizelé město pražské

Když zemřel Sámo, nepíše se 150 let žádná zmínka o Slovanech či státním útvaru. Další prokázané zmínky v kronikách jsou až z doby Velké Moravy. Z té doby pocházejí pověsti. O příchodu čechů pod vedením praotce Čecha, o vojvodovi Krokovi a jeho dcerách, o Libuši a o Přemyslovi Karel IV. - pověsti o jeho stavitelských aktivitách v Praze a smyslu pro čest a spravedlnost Václav IV. - prezentován jako lidový král, ideální panovník, trestající nepoctivost Jan Žižka z Trocnova - viz Jiráskovy Staré pověsti česk

Kozí příběh - pověsti staré Prahy - Wikipedi

Legendy a pověsti Pověsti a legendy z dob dávných a minulých nejen z oblasti Českého ráje, ale i sousedních oblastí Pokrkonoší a Pojizeří. O Troskác

Karlův most - pověsti a legend

Alois Jirásek - O staré Praze (Staré pověsti české

 1. Pražské pověsti (Václav Cibula) Detail knihy ČBDB
 2. Pověsti z Olomouckého kraje - Regiony České republik
 3. Staré pověsti české - pravopiscesky
 4. Báje, legendy a pověsti staré Prahy - Vladimír Hulpach
 5. Metodický list - POVĚST » Litter
 6. 10 zajímavostí o Praze nejen pro Pražáky, které byste si
 7. Černá sanitka a další pražské pověsti Praha levn

Alois Jirásek - O Krokovi a jeho dcerách (Staré pověsti

 1. Pověsti a báje z Vysočiny - Pověsti z Vysočin
 2. Pověsti o pražských zvonech Praha levn
 3. PrahaPamatky.cz - prahapamatky.c
Alois Jirásek – Wikipedie

Pověsti města Plzně: oficiální informační server města Plzn

 1. Staré pověsti české - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila
 2. Pověsti o pražských zvonech Praha levn
 3. Přemysl Oráč OSOBNOSTI
 4. Legendy a pověsti z Českého ráje, Pojizeří a Podkrkonoš
 5. Staré pověsti české (15) - O staré Praze
 6. Staré pověsti české (18) - Staroměstský orloj
Stránka:Antonín Mojžíš-České národní hádankyMá vlast – WikipedieJulius Zeyer - AktuálněKIND, Johann Friedrich (1768-1843) - Kohoutikriz
 • Živý plot habr.
 • Modeling pro děti.
 • Nizozemské antily mapa.
 • Alergie na vlhčené ubrousky.
 • Medela odsávačka manuální harmony light.
 • Mega plnene bataty.
 • Wikipedia meteoroid.
 • Masakr v sharpeville.
 • Vestec čarodějnice.
 • Výměna čidla teploty chladící kapaliny felicia.
 • Bubliny pod kůží.
 • Jak zrychlit video na youtube.
 • Bungee jumping wikipedie.
 • Illustrator rámeček.
 • Šišák helma.
 • Posilování stehen po operaci kolene.
 • Strongest kangaroo.
 • Biokrb stolni.
 • Universal studios hollywood fast & furious supercharged.
 • Herbalife.
 • Třásňové mopy.
 • Kapkové zavlažování gardena.
 • Jak se diagnostikuje autismus.
 • Emkei fake.
 • Vtipné pánské košile.
 • Orientální obchod ostrava.
 • Elit eshop.
 • Eliptický trenažér skládací.
 • Pachatelé dobrých skutků recenze.
 • Jak udělat cheesecake.
 • Vlajka alžírska.
 • Prodam otocny jerab.
 • Husí krk 20mm.
 • Heteropoda venatoria.
 • Sine amore nihil preklad.
 • Ředění roztoků poměry.
 • Huawei p10 lite alza.
 • Captain america: první avenger online.
 • Mezinárodní dny leden.
 • Jaderná fůze za studena.
 • Lázně velichovky 2016.