Home

Tuberculum infraglenoidale scapulae

Tuberculum infraglenoidale (scapulae) definition of

Lopatka (scapula) je plochá trojúhelníkovitá kost.Nachází se v úrovni 2. až 7. žebra. Přestože nemá přímé kostní spojení s trupem, je díky svalům hrudníku (svalovému korzetu) přidržována na svém místě. Účastní se některých pohybů horní končetiny, především abdukce nad 90°.Její tři okraje se označují Tuber spinae scapulae (4) Cartilago scapulae (5) Processus Hamatus (6) Processus suprahamatus (7) Acromion (8) Tuberculum supraglenoidale (9) Cavitas glenoidalis (10) Tuberculum infraglenoidale (11) Processus coracoideus (1) Tuberculum supraglenoidale (2) Facies serrata (3) Cartilago Scapulae (4) Fossa subscapularis (5 Olkaluun nivelkuopan alempi kyhmy (Tuberculum infraglenoidale scapulae) Ulompi pää (Caput laterale): Olkaluun takayläosa (Pars posterior & Superior humeri) Keskimmäinen pää (Caput mediale): Olkaluun takapinta (Facies posterior humeri) Kiinnityskohta | Insertio. Kyynärlisäke (Olecranon) Tehtävä | Funktio. Kyynärnivelen ojennus (Extensio

A tuberculum supraglenoidale (vállízületi árok feletti gumó) egy dudor a lapockán spina scapulae angulus superior scapulae, angulus inferior scapulae, angulus lateralis scapulae. tubercles. tuberculum infraglenoidale, tuberculum supraglenoidale. Humerus: proximalis vég: nyakak. 1 Fossa subscapularis, 2 Angulus lateralis mit Cavitas glenoidalis, 3 Processus coracoideus, 4 Acromion, 5 Margo superior, 6 Incisura scapulae, 7 Angulus superior, 8 Margo medialis, 9 Angulus inferior, 10 Margo lateralis, 11 Tuberculum infraglenoidale Tuberculum supraglenoidale (scapulae) information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues Caput longum: Tuberculum Infraglenoidale Scapulae (olkaluun nivelkuopan alempi kyhmy) Caput laterale: Pars Posterior & Superior Humerii (olkaluun taka- ja yläosa) Caput Mediale: Facies Posterior Humerii (olkaluun takapinta) Insertio = kiinnityskohta. Olecranon (kyynärlisäke) Funktio = toiminto. Kyynärnivelen extensi

tuberculum infraglenoidale: translation [TA] infraglenoid tubercle: a roughened area, just below the glenoid cavity of the scapula, that gives origin to the long head of the triceps muscle; called also infraglenoid tuberosity. Medical dictionary musculus triceps brachii: trojhlavý sval pažní: musculus triceps brachii: TA: A04.6.02.019: Funkce: extenze loketního kloubu; caput longum pomocná dorsální flexe a addukce v ramenním kloubu: Inervace: n. radialis: Začátek: caput longum - tuberculum infraglenoidale scapulae, caput laterale - zadní plocha humeru proximálně od sulcus n. radialis, caput mediale - zadní plocha. zevní úhel: angulus lat. → cavitas glenoidalis (hruškovitého obrysu), na kran. okraji tuberculum supraglenoidale, na kaud. okraji tuberculum infraglenoidale; pod kloubní jamkou lopatka zúžena → krček lopatky (collum scapulae) plochy

Scapula - Anatomy Standar

 1. Start studying Scapula. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. or, proximal to sulcus nervi radialis caput mediale -dorsal aspect of corpus humeri, distal to sulcus nervi radialis I: olecranon ulnae F: extension of arm c. longum -adduction of extended ar
 3. Lopatka (lat. scapula) patří mezi kosti horní končetiny obratlovců.Je to plochá kost, trojúhelníkovitého tvaru.U člověka je umístěná na zádech, mezi hrudními svaly v úrovni 2. až 7. žebra.Tvoří kloub s pažní kostí.S klíční kostí vytváří pletenec horní končetiny

Supraglenoid tubercle - Wikipedi

 1. tuberculum infraglenoidale [TA] infraglenoid tubercle: a roughened area, just below the glenoid cavity of the scapula, that gives origin to the long head of the triceps muscle; called also infraglenoid tuberosity. Medical dictionary. 2011
 2. Langer Kopf: Tuberculum infraglenoidale scapulae Olecranon (Ellbogen) N. radialis: Streckung des Ellbogengelenkes: 14 M. anconeus: Ellbogenmuskel Aufsatz des seitlichen Oberarmknochenknorrens (Epicondylus lateralis humeri) Obere Hinterfläche der Elle N. radialis: Streckung des Ellbogengelenke
 3. as - ment
 4. •ZAČÁTEK: caput longum-tuberculum infraglenoidale scapulae, caput laterale-prox. od sulcus nervi radialis, caput mediale-dist. od sulcus nervi radialis •ÚPON: olecranon ulnae •INERVACE: n. radialis •FUNKCE: extenze předloktí, c. longum-addukce paže DORZÁLNÍ SKUPIN
 5. M.triceps brachii Z: caput longum: tuberculum infraglenoidale scapulae caput laterale: dorsální strana humeru nad sulcus n.radialis caput mediale: dorsální strana humeru pod sulcus n.radialis Ú: olecranon ulnae F: extenze v loketním kloubu, caput longum addukce v ramenním kloub
 6. A tuberculum infraglenoidale egy dudor a lapockán (scapulae) mely a háromfejű karizomnak (musculus triceps brachii) biztosít tapadási helyet
 7. us humeri. tuberculum

Tuberculum infraglenoidale. liegt in Ri Schultergelenk an der Margo caudalis. Spina scapulae Schulterblattgräte. liegt an der lateralen Fläche d. Scapula (hebt sich scharfkantig hervor. Acromion Verdickung am Ende der Spina Scapulae in Ri Humerus. Fossa supraspinata (vordere Grätengrube) befindet sich cranial der Spina Scapulae Tuberculum supraglenoidale Tuberositas radii Tuberositas radii M. coracobrachialis Processus coracoideus Humerus (facies anterior) M. deltoideus Clavicula, acromion, spina scapulae Tuberositas deltoidea M. infraspinatus Fossa infraspinata Tuberculum majus M. levator scapulae Processus transversi (C1-C4) Angulus superior M. omohyoideu o Origin: distally on margo caudalis scapulae, tuberculum infraglenoidale o Insertion: teres minor tuberosity of humerus (laterally) o Action: flexor of shoulder joint M. triceps brachii In dogs it has four heads: caput longum, laterale, mediale and accessorium o 3. Caput longum o Origin: distal 2/3 of margo caudalis scapulae

Mușchiul triceps brahial sau tricepsul brahial (Musculus triceps brachii) este un mușchi lung și voluminos, așezat pe fața posterioară a brațului, de la scapulă până la olecranon.Extremitatea superioară a lui este împărțită în trei ramuri sau capete de origine (de unde și numele de triceps): capul lung (porțiunea lungă a tricepsului), capul lateral (vastul lateral) și capul. Medical Chinese dictionary (湘雅医学词典) tuberculum infraglenoidale. Interpretation Translatio SPINA SCAPULAE (scapular spine):-on the lateral surface-divides the lateral surface into two depressions: 1. FOSSA SUPRASPINARA: Tuberculum infraglenoidale. SKELETON OF UPPER LIMB 1. UPPER ARM (BRACHIUM

Tuberculum infraglenoidale scapulae (Unterrand der Schulterpfanne) Caput mediale (innerer Kopf des Trizeps): Mediale, dorsale Seite des Humerus (Oberarmknochen) Caput laterale (äußerer Kopf des Trizeps): Laterale, dorsale, proximale Hälfte des Humerus (Oberarmknochen) Ansatz: Olecranon ulnae (Vorsprung an der Elle) Funktio Tuberculum infraglenoidale posąnarinis gumburėlis statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Tuberculum infraglenoidale ryšiai: platesnis terminas - mentėryšiai: platesnis terminas - ment Margo medialis scapula. The edge of the scapula closest to the vertebral column; extends from the superior angle to the inferior angle Synonym(s): margo medialis scapulae [TA] , vertebral border of scapula Skulderbladet er en flat, trekantet knokkel som ligger med sin glatte, lett konkave flate (facies costalis) mot brystkassens bakside, med spissen (angulus inferior) ned og med.

tuberculum majus margo lateralis angulus inferior margo medialis angulus superior facies anterior (s. costalis) proc. coracoideus incisura scapulae clavicula margo superior tuberculum minus sulcus intertubercularis caput humeri collum chirurgicum humeri collum anatomicum humeri tuberculum infraglenoidale Tuberculum infraglenoidale scapulae (Ursprung des Caput longum) Laterale und dorsale Humerusfläche (Ursprung des Caput laterale) Mediale und dorsale Humerusfläche (Ursprung des Caput mediale) Olecranon; Schultergelenk: Adduktion; Ellenbogengelenk: Extensio View OS SCAPULA.docx from AAIT IT/242 at University of Phoenix. OS SCAPULA 10. Cavitas glenoidalis 5. Collum chirurgicum 1. Acromion 11. Tuberculum infraglenoidale 6. Crista tuberculi minoris 2 Lig. transversum scapulae inf. Angulus inferior scapulae. M. teres major (M. latissimus dorsi) - variace /jen snopeček vláken/ Angulus superior scapulae. M. levator scapulae. Tuberculum supraglenoidale. Caput longum m. bicipitis brachii. Tuberculum infraglenoidale . Caput longum m. tricipitis brachii. Collum scapulae Ignore words. Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session

Tuberculum deltoideum (spinae scapulae) definition of

Tuberculum infraglenoidale scapulae. Tuberculum infraglenoidale (scapulae): Related Topics. These medical condition or symptom topics may be relevant to medical information for Tuberculum infraglenoidale (scapulae Das Tuberculum infraglenoidale liegt inferior, d.h. unterhalb des Tuberculum supraglenoidale.Beide Knochenhöckerchen werden durch die Cavitas glenoidalis voneinander getrenn Einkerbung (Incisura scapulae) auf. Über die Incisura sca-pulae verläuft der von medial kommende N. suprascapu-10.2 Knochen Schultergliedmaße 67 Tuberculum infraglenoidale Olekranon Facies serrata Fossa subscapularis Incisura scapulae Processus coracoideus Tuberculum minus Tuberositas teres major Epicondylus medialis Tuberositas radii. ossa membri superioris kostra horní končetiny komunikační orgán skelet tvoří pletenec cingulum membri superioris (scapula, clavicula) kostra volné končetin Synonyms for Tuberculum bacillus in Free Thesaurus. Antonyms for Tuberculum bacillus. 1 synonym for Mycobacterium tuberculosis: tubercle bacillus. What are synonyms for Tuberculum bacillus

Tuberculum infraglenoidale - Wikipédi

 1. krčkem lopatky (collum scapulae). Okraj má na svém povrchu kloubní jamku (cavitas glenoidalis), pro spojení s hlavicí ramenní kosti. V horní části krčku, nad kloubní jamkou je nadkloubní hrbolek (tuberculum supraglenoidale), na kterém začíná dlouhá hlava dvojhlavého svalu ramena (musculus biceps brachii)
 2. Study 17 Scapula flashcards from William M. on StudyBlue
 3. ář ZÁKLADY FYZIOTERAPIE II u Vízkové praktický zápočet (pohyb + anatomie) 14.2. Svalový test nepoužívá se u centrálních poruch, protože pacient není schopný udělat izolovaný pohyb ADD lopatky rhomboideus major Začátek: processus spinosi Th1 - Th4 Úpon: margo medialis scapulae kaudálně Inervace:n. dorsalis scapulae střední trapéz Začátek: C7 - Th3 Úpon.
 4. 4. Incisura scapulae 5. Trigonum spina scapulae 6. Collum scapulae 7. Fossa supraspinata 8. Spina scapulae 9. Fossa infraspinata 10. Cavitas glenoidalis 11. Tuberculum infraglenoidale 12. Margo lateralis/axillaris 13. Margo medialis/vertebralis 14. Margo superior 15. Angulus inferior 16. Facies articularis acromii 17. Linea m. scapulae
 5. Tuberculum infraglenoidale 8. Margo lateralis/axillaris 9. Angulus inferior 10. Facies articularis acromii OS SCAPULA 1. Acromion 2. Angulus acromialis 3. Angulus superior 4. Incisura scapulae 5. Trigonum spina scapulae 6. Collum scapulae 7. Fossa supraspinata 8. Spina scapulae 9. Fossa infraspinata 10. Cavitas glenoidalis 11. Tuberculum.
 6. Linkes Schulterblatt, Facies ventralis 1 Fossa subscapularis, 2 Angulus lateralis mit Cavitas glenoidalis, 3 Processus coracoideus, 4 Acromion, 5 Margo superior, 6 Incisura scapulae, 7 Angulus superior, 8 Margo medialis, 9 Angulus inferior, 10 Margo lateralis, 11 Tuberculum infraglenoidale

4. Pravá lopatka (přední strana, přivrácená k žebrům) Navigace: Téma: Pohybový aparát > Kapitola: Kostra horní končetiny > Fotogalerie: Kostra horní končetiny > Snímek 4 Legenda: 1 - acromion (nadpažek), 2 - facies articularis acromialis, 3 - processus coracoideus, 4 - tuberculum supraglenoidale, 5 - angulus lat. (+ cavitas glenoidalis), 6 - tuberculum infraglenoidale, 7. The scapular neck (Collum scapulae) displays the small supraglenoid tubercle (Tuberculum supraglenoidale) (Fig. 1A-D) cranio‐ventrally and the slightly larger infraglenoid tubercle (Tuberculum infraglenoidale) (Fig. 1A,C,D) mid‐caudally. Both of these tubercles are, however, poorly developed

tuberculum infraglenoidale NA الحديبة تحت الحقة. English-Arabic Medical Dictionary. 2013 Medialni rob lopatice je tenak. Stranski rob je zadebeljen in ima kranialno grčo, tuberculum infraglenoidale. Zgornji rob je kratek, tanek ter lateralno izrezan, incisura scapulae; izrez premosti ligamentum transversum scapulae, ki lahko tudi zakosteni Duobę iš viršaus riboja viršutinis sąnarinis gumburėlis, tuberculum supraglenoidale, iš apačios- apatinis sąnarinis gumburėlis, tuberculum infraglenoidale, žasto raumenims prisisegti. Sąnarinę duobę už gumburėlių juosia mentės kaklas, collum scapulae .Nuo jo į viršų ir į priekį nutįsta stambi snapinė atauga, processus. Tuberculum infraglenoidale leží na: margo medialis scapulae margo lateralis scapulae angulus inferior angulus superior. Spina scapulae lateralne přecházi v processus coracoideus processus coronoideus olecranon acromion. Processus coronoideus je na: radiu ulně humeru skapule Over og under leddskåla finn ein to beinknutar (tuberculi), tuberculum infraglenoidale og tuberculum supraglenoidale. M. biceps brachii festar i den øvre beinknuten. To distale knokkelframspring stabiliserer skulderleddet, nemleg skulderhøgda, acromion, som avsluttar skulderkammen, og processus coracoideus (det ramnenebbliknande framspringet)

Scapula - WikiSkript

 1. Mentės posąnarinis gumburėlis - tuberculum infraglenoidale scapulae Vidinė galva Žastikaulio užpakalinis paviršius - facies posterior humeri - žemiau stipininio nervo vagos - sulcus nervi radiali
 2. us Tuberculum majus Acromion Proc. cora-coideus Cavitas glenoidalis b Clavicula Caput humeri Humerus Collum anatomicum Fossa infraspinata Spina scapulae Incisura scapulae Acromion Tuberculum majus c Humerus Tuberculum
 3. Tuberculum majus muskler. Både tuberculum och crista tuberculi är muskelfästen för ett antal muskler, t.ex. m. pectoralis major och m. infraspinatus.Något proximalt och lateralt om humerus mitt finns tuberositas deltoidea, där m. deltoideus fäster in. Distalt på humerus plattas skaftet till så att två kondyler uppkommer, en medial och en lateral Fraktur i tuberculum majus
 4. Define Tuberculum impar. Tuberculum impar synonyms, Tuberculum impar pronunciation, Tuberculum impar translation, English dictionary definition of Tuberculum impar. tuberculum. Translations
 5. Анатомия лопатки и ключицы. Пояс верхних конечностей (cingulum membri superioris) образован двумя ключицами, двумя лопатками и верхней частью грудины.В данной статье будет рассмотрена анатомия лопатки и ключицы

Video: Scapula Flashcards Quizle

Kolmipäinen Olkalihas Triceps Brachii Aaro Huttune

 1. OS SCAPULA 1. Acromion 2. Angulus acromialis 3. Angulus superior 4. Incisura scapulae 5. Trigonum spina scapulae 6. Collum scapulae 7. Fossa supraspinata 8. Spina scapulae 9. Fossa infraspinata 10. Cavitas glenoidalis 11. Tuberculum infraglenoidale 12. Margo lateralis/axillaris 13. Margo medialis/vertebralis 14. Margo superior 15
 2. a) Caput longum - Pitkä pää: Tuberculum infraglenoidale scapulae - Lapaluun alemman nivelkuopan kyhmy. b) Caput laterale - Ulompi pää: Olkaluun takayläpinta. c) Caput mediale - Sisempi pää: Olkaluun takaosa, keski ja -alaosa. a-c: Olecranon ulnae - kyynärlisäke. a-c: Kyynärnivelen extensi
 3. Spina scapulae (Ss), Margo cranialis (Mcr), Margo caudalis (Mcd), Acromion (A), Tuberculum supraglenoidale (Ts), Tuberculum infraglenoidale (Ti), Collum scapulae (Cs) and Angulus ventralis (Av). The Cartilago scapulae (Ca) is absent, however, the approximate outline is represented by the black dotted lines
 4. ence, such as a rough, rounded e
 5. tuberkulum infraglenoidale: Kürek kemiğinin cavitas glenoidalis'inin altında bulunan tümsekçik. Kürek kemiğinin cavitas glenoidalis'inin altında bulunan tümsekçik.Dgr.: anat. tuberculum infraglenoidale Devamını Oku; omuz eklemi: Kol kemiğinin başını kürek kemiğinin yuva çukuruyla birleştiren eklem. Kürek kemiğinin cavites glenoidalis'i ile kol kemiğinin caput humeris'i.
 6. Atlas der Anatomie des Hundes 00I-135_Anatomie_Hund_deutsch.indd 1 18.04.12 10:4

У нижнего края суставной впадины имеется подобный же бугорок, tuberculum infraglenoidale, Spina scapulae, продолжаясь в латеральную сторону, оканчивается акромионом,. HOLOS - 1 Botten Schouder & Schouderblad - PAER woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Incisura scapulae. Lig. transversum scapulae sup. Incisura spinoglenoidalis. Lig. transversum scapulae inf. Angulus inferior scapulae . M. teres major (M. latissimus dorsi) - variation (little band only) Angulus superior scapulae . M. levator scapulae. Tuberculum supraglenoidale . Caput longum m. bicipitis brachii . Tuberculum infraglenoidale. alt kısmında ise tuberculum infraglenoidale (bu çıkıntıdan m. triceps brachii'nin caput longum'u başlar) bulunur. Scapulae'nin iç kenarı (margo medialis) ise bu kemiğin en uzun kenarıdır (Buraya m. rhomboideus minor, m. rhomboideus major ve m. serratus anterior tutunur)

Tuberculum supraglenoidale - Wikipédi

•Consist of three bones • Connected in the area of acetabulum • Ilium: - Superior - Fossa iliaca, crista iliaca, SIAS, SIAI, SIPS, SIPI • Ischium: - Posterosuperior - Spina ischiadica, tuber ischiadica, incisura ischiadica major et minor • Pubis: - Anteroinferior - Tuberculum pubicum, ramus inferior et superior pubi Белорусский государственный медицинский университет - ведущее высшее медицинское учебное учреждение Республики Беларусь, имеющее заслуженный международный авторитет и признание. На кафедрах университета. Schulterblatt, Facies ventralis 1 Fossa subscapularis, 2 Angulus lateralis mit Cavitas glenoidalis, 3 Processus coracoideus, 4 Acromion, 5 Margo superior, 6 Incisura scapulae, 7 Angulus superior, 8 Margo medialis, 9 Angulus inferior, 10 Margo lateralis, 11 Tuberculum infraglenoidale anatomie končetin pro zimní pitevnu upozornění tato skripta jsou neprodejná určena pouze pro vnitřní potřeby lf uk. jakékoliv komerční šíření neb tuberculum infraglenoidale (dlouhá hlava) linea m. tricipitis brachii (laterální hlava) mediální okraj pažní kosti (střední hlava) Úpon: okovec (olecranon) Krvení: a.arteria profunda brachii (dlouhá hlava) a.circumflexa humeri caudalis a.subscapularis a.collateralis radialis a.circumflexa scapulae a.collateralis ulnaris (střední.

Schulterblatt - Wikipedi

Das Collum scapulae verdickt sich nach kranial zum Tuberculum supraglenoidale und nach kaudal zum Tuberculum infraglenoidale und endet lateral in der birnenförmigen Cavitas glenoidale. Die Rahmenkonstruktion der Scapula wird durch starke Knochenzüge wie den Margo superior, Margo lateralis und die Spina scapulae gebildet, die alle in Richtung. tuberculum infraglenoidale. tuberculum supraglenoidale. collum scapula. processus coracoideus: clavicula: extremitas sternalis: facies articularis sternalis. impressio ligamenti costoclavicularis: corpus claviculae: sulcus musculi subclavii: extremitas acromialis. facies articularis acromialis: humerus (billede af humerus) caput humeri. collum. Lateralnu površinu lopatice obilježava konkavno zglobno tijelo zgloba ramena, cavitas glenoidalis.Neposredno iznad udubine nalazi se tuberculum supraglenoidale (polazište caput longum m. bicipitis brachii).Nešto dalje,ispod glenoidalne udubine nalazi se tuberculum infraglenoidale (polazište caput longum m. tricipitis brachii) Die erste Linie zieht parallel zur Gelenkfläche der Cavitas glenoidalis und verläuft tangential vom Tuberculum infraglenoidale zum Tuberculum supraglenoidale. Die zweite Linie startet von der Spitze des Tuberculum supraglenoidale zum Angulus inferior scapulae Fäste: margo medialis scapulae Nerv: n. dorsalis scapulae Funktion: stabiliserar, adducerar scapula m. teres major (stödmuskel till latissimus dorsi) Ursprung: angulus inferior scapulae Fäste: distalt om tuberculum minus Nerv: n. subscapularis Funktion: extenderar, adducerar och inåtroterar armen m. serratus posterior superior Ursprung: procc

Tuberculum supraglenoidale (scapulae) - RightDiagnosis

Menaik dari rongga glenoid bertempat bonggol epiarticular (tuberculum supraglenoidale), downwardly dari palung - lobus subarticular (infraglenoidale tuberculuni); pada mereka kepala panjang kepala dua kepala dan tiga kepala bahu bermula. Di belakang rongga artikular adalah leher dari scapula (collum scapulae) tuberculum supraglenoidale, na němž začíná šlacha dlouhé hlavy musculus (m.) bicipitis brachii. Pod dolním okrajem jamky na tuberculum infraglenoidale začíná šlacha dlouhé hlavy m. tricipitis brachii (Bartoníček & Heřt, 2004). Spina scapulae rozděluje dorsální plochu lopatky na dvě jámy: fossa supraspinata a fossa infraspinata Lopatka, scapula je typická plochá kost trojúhelníkovitého tva­ru, ležící v rozsahu 2. až 8. žebra v podkoží na zadní stěně hrudníku,. Vzhledem ke svému tvaru má dvě plochy a tři okraje, které se stýkají ve třech úhlech.. Stavba kosti: Vyhloubenou přední plochou se lopatka přikládá k žebrům

Hieronta Markku - pinnalliset lihakset - Triceps Brachi

Мышца начинается от margo lateralis scapulae, занимая здесь узкую, вытянутую вдоль края площадку, расположенную ниже tuberculum infraglenoidale до нижнего угла лопатки. Направляясь латерально, мышца переходит в. infraglenoidale, které slouží jako místa začátků svalů paže. (viz obrázek č. spina scapulae až po tuberculum deltoideum. Funkce: sval fixuje a stabilizuje lopatku, kaudální snopce táhnou lopatku dolů, kraniální snopce zdvihají rameno, celý sval přitlačuje lopatku k páteři. 1 Der lange Kopf entspringt am kleinen Höcker unterhalb der Schultergelenkpfanne am Schulterblatt (tuberculum infraglenoidale scapulae). Die beiden kurzen Köpfe haben ihren Ursprung an der Rückseite des Oberarmknochens. Alle drei Köpfe setzen am Ellenbogen (olecranon) an. Trizeps - Funktione

Anatomi ders notu - üst ekstremite kemikleri / ProfLevel 2 - Gelenke, Knochenpunkte etc - Memrise

tuberculum infraglenoidale

Надсуставной бугорок - tuberculum supraglenoidale. Подсуставной бугорок - tuberculum infraglenoidale. Шейка лопатки - collum scapulae. Клювовидный отросток - processus coracoideus. Ключица - clavicula. Тело ключицы - corpus clavicula Tuberculum infraglenoidale Tuberculum supraglenoidale Processus coracoideus Incisura scapulae Margo medialis et lateralis Angulus scapulae sup. et inf. Scapula (skulderbladet) har en lång benkam på baksidan (spina scapulae) som på skulderhöjden övergår i acromion. Utrymme cule supraglénoïdal (tuberculum supragle-noidale) (14) et, au-dessous de la cavité, le tubercule infraglénoïdal (tuberculum infraglenoidale) (15). Le col de la scapula (collum scapulae) (16) est situé immédia-tement médialement à la cavité glénoïde. Au-dessus de la cavité glénoïde s'élève le processus coracoïde (17). Il est. Cancel anytime.. Medical definition for the term 'tuberculum infraglenoidale (scapulae) A tuberculum supraglenoidale (vállízületi árok feletti gumó) tuberculum infraglenoidale, tuberculum supraglenoidale. Common causes include acute or chronic trauma, infection, and inflammation (rheumatoid arthritis, and gout)

Scapula - DocCheck FlexikonTuberculum majus humeri – Wikipédia
 • Coconut cream.
 • Detska skupina ricany.
 • E whisky.
 • Vnitřní terorismus.
 • Salomon canting.
 • Druhy masožravých rostlin.
 • Jak zjistit metadata z fotografie.
 • Ed westwick twitter.
 • Léky na revma.
 • Ariadna na naxu.
 • Olejomalba postup.
 • Jedle korejská sazenice.
 • Pes zarli na kocky.
 • Svatý šimon a juda.
 • Nausnice s kameny.
 • Mezinárodní dny leden.
 • Co me kouslo.
 • Pijavice koňská prodej.
 • Makedonie měna.
 • Počasí karlova studánka sobota.
 • Gato žaluzie.
 • Cip xbox 360.
 • Devalvace koruny 1934.
 • Camille rowe darilyn rowe pourcheresse.
 • Wc sedátko softclose jika mio duroplast.
 • Pepek námořník a olive.
 • Ktera sluzba je soucasti google youtube.
 • Čarodějnice film 2013.
 • Agent orange chilli.
 • Anderson footballer.
 • Topgal batoh.
 • Pc tuning windows 10.
 • Nejlepší av receiver 2018.
 • Bajkeři download ulozto.
 • Ovechkin 2019.
 • Roger federer výdělek.
 • Gamers season 2.
 • Lego simpsons house bazar.
 • Sn2 mechanismus.
 • Jak sparovat iphone s iphonem.
 • Crystal tattoo trutnov.