Home

Kolonie 19. století

Kolonizace Afriky - Wikipedi

poloviny 19. století v českých zemích, období mezi Velkou francouzskou revolu-cí a revolucí 1848. Byla to doba nesmírně dramatická, během níž prošla Evropa a rovněž i české země řadou zásadních změn. Dosud neprivilegované vrstvy, před-stavované především měšťanstvem, se začaly vehementně hlásit o občanská. · 19. a 20. století - Anglie pokračuje v koloniálních výbojích - hledá zdroje surovin a odbytiště svých výrobků, nejdůležitější kolonie v Asii - Indie, chtějí proniknout i do Číny - proti nim vedli tři opiové války - vozili jim opium, aby je zpacifikovali · nakonec získali přístav v Číně - Hongkon

V 19. století zažila především Evropa spolu se Severní Amerikou neobyčejně rychlý hospodářský růst, který zásadně pozměnil zemědělství a nastartoval těžbu spolu s průmyslovou výrobou.Vedle tohoto hospodářského růstu zaznamenal Starý kontinent, i díky novým vědeckým poznatkům a zkvalitnění lékařské péče, nevídaný nárůst obyvatelstva Bydlení dělníků vs. vesničanů v dlouhém 19. století (2/4) I Praha bývala za starého mocnářství významným průmyslovým městem. Vedle toho vytvářela se sousedními městy třetí největší aglomeraci říše, která čítala stovky tisíc obyvatel POLOVINĚ 19. STOLETÍ 1. V e l k á B r i t á n i e - v polovině 19. století byla nejprůmyslovější zemí a největší koloniální velmocí - po celou 2. polovinu 19. stol. zde vládla královna Viktorie (1837 - 1901) - toto období nazýváme viktoriánská Anglie - velký význam pro Anglii měly kolonie, největší z nich byla Indi Nejdéle v Africe vydržely Portugalské kolonie, které byly založeny v 16. století a přetrvaly až do roku 1975 - Angola, Kapverdy, Mosambik, Guinea-Bissau a Svatý Tomáš a Princův ostrov. Poslední koloniální zemí byla Jižní Rhodesie, která byla uznána jako samostatný stát až v roce 1980, když vzniklo Zimbabwe

Mezinárodní vztahy na přelomu 19. a 20. století · koloniální politika: o v 70. letech 19. století - zostření sporů mezi velmocemi - blížilo se ke konci rozdělení světa - volného území už moc není. o hlavní koloniální velmoce - Británie, Francie - proto existují 2 typy koloniálních režimů - britský a francouzsk 17. století. 1607 - kolonie v Jamestownu (Virginie) 1624 - Karibik 1634 - Maryland 1655 - Jamajka + Bahamy 1660 - pobřeží Hudsnova zálivu, Island of Newfoundland + pobřeží New Foundland and Labrador (Kanada) 1660 - Belize 1660 - Pobřeží Suriname 1664 - Zabrali Nizozemcům Nový Amsterdam (později New York

V 17. století pak vznikaly další osady na východním pobřeží Severní Ameriky. Osady si udržovaly různý vztah k Anglii (samospráva, závislost na Anglii). Roku 1733 byla založena osada Savannah (na území budoucí kolonie Georgia, jedna ze třinácti anglick ých kolonií v Americe) Politický vývoj na přelomu 19. a 20. století Bagdád), porazit Británii na moři, přerozdělit kolonie. c) Této tlak sblížil Velkou Británii a Francii 1904, 1907 přistoupila Británie k rusko-francouzské spojenecké smlouvě = Dohoda (Trojdohoda

Koloniální politiky klíčových velmocí v 19. století, nástupu Německa a Itálie; Pojem revoluce, revoluční procesy v Evropě 19. století; Náboženský vývoj v 19. století ; Válečné konflikty v 19. století z hlediska jejich proměny technické, taktické, role civilního obyvatelstv Blok 5 hodin určený k zopakování dosavadních znalostí žáků o zámořských objevech a počátcích kolonialismu, seznámení se s pokračujícím obsazováním cizích území evroými mocnostmi (důraz na jejich nejvýznamnější kolonie a následné velké koloniální konflikty z konce 19. a počátku 20. století jednak uvnitř kolonií samotných, jednak mezi koloniálními. Již od konce 18. století a nejmasivněji v době Velké hospodářské krize ve 30. letech století 20. vznikaly v Brně kolonie obývané zejména dělníky (často však nezaměstnanými) spojené několika rysy: obvykle šlo o stavby bez povolení, bez předem daných plánů, rostoucí živelně z materiálů, které byly zrovna po ruce

Boj o kolonie 19. století obdobím hospodářského rozmachu v Evropě soupeření mezi velmocemi přeneseno do zámořských oblastí → politika imperialismu snažící se rozšířit vliv jednoho státu na řadu jiných území význam kolonií: o zdroj surovin o odbytiště výrobků o posílení prestiž Rakousko-Uhersko bývalo v Evropě rozhodně velmocí, se kterou se muselo počítat. Proč se ale nepřidalo k ostatním evroým zemím, které si v 19. století rozebraly Afriku nebo měly kolonie jinde za oceánem, a nestalo se skutečně světovou velmocí Prakticky celé 19.století je poznamenáno snahouEvropanů prozkoumat africké vnitrozemí a připravit tak půdu pro další kolonizaci. Největší zásluhy při poznání střední a jižní Afriky má zejména anglický cestovatel DavidLivingstone, který v 30.letech 19.století podnikl někol ikvýznamných cest do afrického vnitrozemí Nabízím dvě starožitná salonní křesla z 19. století.Těla křesel jsou ve velmi dobrém stavu, dřevo není nijak poškozené. Křesla byla přečalouněna před 10 lety, bohužel na několika místech čalounické hřebíky vypadaly (viz. foto)

Studijní materiál 16. Kolonialismus v 19. století. Jeho hlavní geografické oblasti. Britské impérium. Hlavní znaky ideologie moderního kolonialismu. Důsledky expanzivní politiky koloniálních mocností. z předmětu Dějiny 19. století (KHI / XD19), Filozofická fakulta (FF), Univerzita Palackého v Olomouci (UP Na konci 19. století z kdysi rozsáhlých kolonií zbývalo jen několik málo posledních držav. Poslední ránu nejstaršímu zámořskému impérium zarazily Spojené státy, které v roce 1898 vyhlásily Španělsku válku, která měla pro obě země dalekosáhlé následky

Evroé kolonie v Africe 19

 1. iaturní venkovské domečky byly nalepené na stráni jako vlaštovčí hnízda, jako několik Zlatých uliček nad sebou
 2. Dost často se soudí, že divoký kapitalismus 19. století znamenal masové zbídačování obyvatelstva. Lze se to například dočíst v knize Základy sociální práce od O. Matouška a kolektivu: V 19. století dochází v důsledku industrializace k rozvoji měst a zbídačování širokých vrstev obyvatel
 3. ia), sahají počátky dekolonizace do meziválečného období. Hlavním impulsem pak byla 2. světová válka a nástup Spojených států jako první světové velmoci
 4. Kolonie, kolonialismus a imperialismus 19. a 20. století (prezentace powerpoint pro dějepis - výuka dějepisu
 5. Co se pak týče samotných kolonií, tak u nás je to tak, že většinou jsou kolonie vnímány pod vlivem nostalgického pohledu, jako návrat k historii 19. století. Ale bydlení v nich mnohdy stálo za kočku. Byly to malé nepodsklepené byty se všudypřítomnou vlhkostí a zatuchlinou
 6. kolonie - s převahou domorodého obyvatelstva, které tam levně pracovalo strategické body - ekonomický význam ne, vojenský ano, přístavy (Singapur, Hongkong, Maledivy), Gibraltar imperialismus - používá se pro 2. pol. 19. stol. - vznik impérií, zabírání kolonií, Britské impérium se začalo hroutit po druhé světov
 7. Francie získávala první kolonie na počátku 17. století, postupem času se stala jednou z rozhodujících světových koloniálních velmocí; v 19. a 20. století měla po Velké Británii nejrozsáhlejší koloniální říši. V současné době Francii zbývá jen několik bývalých koloniálních území roztroušených po celém světě, s větší či menší mírou autonomie (viz.

Československo po svém vzniku snilo o koloniích, řešilo se

 1. Prvotní úkol kolonie ale nebyl nijak slavný. Měla se stát trestaneckou kolonií. Do 18. století totiž Britové odsouvali trestance do Severní Ameriky, ale tamější válka za nezávislost, která vyústila ve vznik Spojených států amerických, tomu učinila přítrž. Za nový kontinent-věznici si tak Britové zvolili Austrálii
 2. 19. storočie bolo obdobím rýchleho zrýchľovania vedeckých objavov a vynálezov s výrazným vývojom v oblastiach matematiky, fyziky, chémie, biológie, elektriny a metalurgie, ktoré položili základy technologickému pokroku 20. storočia. Priemyselná revolúcia sa začala vo Veľkej Británii a rozšírila sa do kontinentálnej Európy, Severnej Ameriky a Japonska
 3. Na přelomu 18. a 19. století došlo k černošskému povstání na Haiti, které bylo do značné míry úspěšné, protože Napoleon proti němu nezasáhl. Toto povstání mělo velkou odezvu v Latinské Americe. Začali se bouřit kreolové, což byli bohatí plantážníci pěstující kávu, cukrovou třtinu či tabák
 4. Portugalské kolonie v 19. století. 20. 3. 2009. Dá se říci, že na rozdíl od sousedního Španělska Portugalsko na Napoleonskách válkách vydělalo, neboť dvůr stahnuvší se před hrozbou francouzské okupace do Brazílie, zde měl volnější ruku. Té využil k obsazení Francouzské Guyany (dle Videňské kongresu jí musel.

Mezinárodní situace na přelomu 19

 1. koncem 19. století již existuje světová ekonomika a zformovala se s koloniálním systémem (tzn., že prakticky svět byl rozdělen na země rozvinuté, (metropole - politicky nezávislé, ekonomiky podporovaly zaostalé území) kolonie (politiky a ekonomicky závislé na své metropoli
 2. Afrika v první polovině 19. století. Frank E. Smitha. Publikováno: 30. dubna 2016. V 18. století byla většina otroků z Afriky do Ameriky převážena na palubách britských lodí. Ve Velké Británii zatím proti tomuto druhu obchodu protestovali abolicionisté, jako např
 3. Ani počátkem 19. století nic nenasvědčovalo tomu, jak bouřlivý rozvoj Vítkovice zanedlouho čeká. Ještě ve dvacátých letech měly pouhých 23 domů, v nichž hospodařilo vedle dědičného rychtáře 11 sedláků, 1 zahradník, 2 chalupníci a 8 domkářů
 4. Otázka: Evropa v 1. polovině 19. století Předmět: Dějepis Přidal(a): Tristine Napoleonské války, Napoleon Bonaparte, první vlna národně osvobozeneckého hnutí, kultura klasicismu a romantismu, revoluční rok 1848 NAPOLEON BONAPARTE Tuto část najdete v samostatné otázce: Napoleonské války VÍDEŇSKÝ KONGRES 1814 - 15 uspořádání Evropy po napoleonských válkách.
 5. Jaké státní zřízení se na konci 19. století začalo používat v Japonsku? Která ze světových velmocí kontrolující asijské kolonie zasáhla do japonské občanské války? Na jaké části se dělila Čína 19. století? Evropa po roce 1848
 6. Obsah: významné světové mocnosti a jejich kolonie na počátku 19. a 20. století - Velká Británie, Francie, Španělsko, Německo, Nizozemí ad. Nástěnné mapy jsou vyrobeny z bílé silné fólie, uvnitř vyztužené tkaninou. Součástí dodávky jsou také nasouvací nebo zaklapávací lišty (podle výběru) a očka

Úvod. Nebývalé hospodářské, politické a kulturní změny, kterými prošla v 19. století evroá (a následně i mimoevroá) civilizace, ovlivnilo zásadním způsobem osvícenství, které zrodilo jednak velké politické revoluce, jednak průmyslovou a technickou revoluci.. Osvícenství: již od konce sedmnáctého a poté během osmnáctého století se stále výrazněji. Habsburská monarchie v 2.polovině 19.století v 50. letech 19. století je zde absolutismus dochází k umrtvení politického života především díky Alexandru Bachovi, policii a nově zřízenému četnictvu => neoabsolutismus (1851 - 1859-60 Pracovní listy k tématu kolonialismu a imperialismu konce 19. a počátku 20. století jsou určeny studentům středních škol. Cvičení se zaměřují na dlouhodobé souvislosti snah evroých mocností o budování koloniálních impérií - místo dějin dobývání se studenti věnují dějinám motivů a intepretací Historie kolonie Pod kopcem není dosud dostatečně popsána. První domky se v lokalitě pod výrazným návrším nazývaným česky Lozíbky (německy prostě Hübel tj. kopec nebo Läusshübel tj. všivý kopec) vyskytují již v 60. letech 19. století jako součást předměstské vsi Husovic, tedy v období před stavbou tzv 18. maturitní otázka Vývoj ve světě v 2. pol. 19. století a poč. 20. století (HTML náhled) a. Angli ve2. polovině 19. stol. a poč. 20.stol - období vlády královny Viktorie ( 1837 - 1901 ) - královna Anglie a Irska , rozhodující úlohu měl parlament

Velká Británie na přelomu 19

Svet_2.poloviny_19.stoleti.doc (128 kB) Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení. Twee Kategorie: Latinská amerika, Habsburská monarchie / Habsburkové / Habsburská dynastie, Zámořské objevy / Kolonie / Kolonizace, 19. století / 19th century. Stav: Pěkná dobová neoriginální vazba Dvě kolonie se nacházely u Roklanského potoka, a to při staré (turistické) cestě z Podroklanské mýtiny k soutoku potoka s Rokytkou. Obě jsou zakresleny v Podrobné mapě Království českého z přelomu 19. a 20. století a dalších mapách Amerika. Tím pomyslným oceánem z prvního odstavce jsou prameny na Roudné. U nich totiž v minulosti stávala dělnická kolonie Amerika. V době svého vzniku v první polovině 19. století ležela ještě daleko od centra města a trochu posměšný název symbolizoval právě tuto vzdálenost Dělnická kolonie dřevěných domů na Bořku má ve srovnání s ostatními koloniemi v Třinci i v ji-ných průmyslových lokalitách naší země několik specifických znaků: 1. její jádro z konce 70. let 19. století bylo postaveno ze dřeva; 2. kolonie ne-byla budována na způsob jednotvárné lineární řad

Strašák jménem mor: „Sériový vrah“ dob minulých | 100+1

Benešová, Marie, 1920-2007: Dělnické kolonie 19. století v Praz Třicetiletá válka (1618-1648) náboženský konflikt, v jehož pozadí se skrývaly konflikty politické Kořeny konfliktu : reformace církve (rozpad církevní jednoty znamenal konec universalismu) spjata s fanatismem (na obou stranách) rozpor mezi středověkým a moderním pojetím státu (universalismus × vznik národních států) myšlenky renesance s důrazem na svobodu člověka.

19. století - Wikipedi

 1. kolonie družstva Domov a kolonie stavebního družstva u Matky Boží. 17. který ihned učinil podpůrné gesto a na městský úřad přijal českého písaře a pozdějšího tajemníka a obecního kronikáře Jana Haince. 18. Národnostní složení lounské veřejnosti v 19. století vyznívalo lépe pro česky mluvící obyvatelstvo
 2. Průběh tří kubánských válek za nezávislost během 19. století. Třebaže se španělská koloniální říše rozpadla během 1. poloviny 19. století, Španělsko ve druhé půli tohoto století nadále ovládalo Kubu a Portoriko. Známý český odborník na.
 3. Výsledky 1 - 3 z 3 pro vyhledávání 'kolonizace Tchaj-wan 19.-20. století', doba hledání: 0,08 s. Upřesnit hledání . Seřadit podle 1 . Taiwan in Japan's empire building : an institutional approach to colonial engineering /.
 4. D65-mapa Světové mocnosti a jejich kolonie na počátku 19. a 20. století : Cena: 1887.00 Kč: Nástěnná mapa 140 x100 cm, bílé lišty. Materiál: silná bílá fólie uvnitř vyztužená tkaninou. Přílohou pomůcky je CD, které obsahuje danou mapu s legendou a pracovní list (černobílou kopii)

Bydlení dělníků vs

 1. velmoci a jejich kolonie na přelomu 19. a 20. století. význam kolonií pro světovou globální ekonomiku a politik; význam moderních zeměpisných objevů; vliv událostí 20. století na vztahy Evropy a kolonií a proces dekolonizac
 2. Respekt a kolonie. 11. července 2020 Jaroslav Zamazal Domov ekonomický růst a průmyslový rozvoj byly důsledkem průmyslové revoluce a probíhaly již během první poloviny 19. století. Dávat je do příčinné souvislosti s kolonií existující v letech 1885-1908 je tedy hrubým zkreslením na hraně argumentačního faulu.
 3. FRANCIE A JEJÍ KOLONIE od 19.století na12 listech - katalog přes 370€! (6951048013) Vystavit v této kategorii. Aukro Sběratelství Filatelie Sbírky . Aukro Sběratelství Filatelie Sbírky . info . Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných
 4. Průběh tří kubánských válek za nezávislost během 19. století. Třebaže se španělská koloniální říše rozpadla během 1. poloviny 19. století, Španělsko ve druhé půli tohoto století nadále ovládalo Kubu a Portoriko
 5. Dělnické a hornické kolonie vznikaly od poloviny 19. století jako nezbytná součást průmyslových podniků. Kde brali podnikoví projektanti inspiraci pro jejich podobu? Hlavně v Německu a Anglii. Ty úplně nejstarší vzory byly německé. Šlo o hrázděné patrové domy. V přízemí byla kuchyňka a předsíň a v patře ložnice
Buďánka

Vyvoj evroych zemi ve 2

Ostravsko v 19. století. Až do 30. let 19. století byl hrabě Wilczk jediným významným uhelným podnikatelem ve Slezské Ostravě a baron Gruttschreiber jeho jediným protějškem na Hlučínsku. Pak však do oblasti přišel silný kapitál zejména v podobě vídeňských Rotschildů.Ti postupně skupovali doly, pozemky a jiné podniky Kubu navštívil poprvé od konce 19. století španělský král. 21. 12. 2019 Odsud pak králové ovládali své obrovské zámořské kolonie. O Kubu přišli jako o poslední v roce 1898. Od té doby na ostrově žádný španělský monarcha na státní návštěvě nebyl

Dělnické kolonie z konce 19. století díky své architektonické propracovanosti i občanské vybavenosti předběhly svou dobu.Městská část Ostrava-Vítkovice navazuje na nedaleký areál bývalých Vítkovických železáren.S narůstajícím počtem zaměstnanců železáren přirozeně rostla potřeba nabídnout jim sociální zázemí Koloniální říše konce 19. a začátek 20. století. Tématicky rozděleno na Afriku, Britské impérium, Francouzské kolonie, Střední východ, Čínu a Japonsko.. Dělnická kolonie, vybudovaná z dřevěných řadových domků v podlouhlém bloku, je dokladem životní úrovně sklářských dělníků ve Staré huti (později Sidonie) z konce 19. a začátku 20. století. Volně stojící pec ke společnému pečení chleba patří k příznačným stavbám pro dělnické kolonie. Pec byla považována za společné vlastnictví a jednotlivé rodiny.

PPT - První polovina 19

Kolonialismus v Africe - Afrikaonline

Drama režiséra Floriana Gallenbergera vychází ze skutečných událostí v Chile 70. let 20. století. Lena (Emma Watson) a Daniel (Daniel Brühl) jsou šťastný zamilovaný pár, do jehož života tragicky zasáhne válečný převrat roku 1973.Daniel je zatčen stoupenci Pinochetova režimu, který násilně likviduje své odpůrce, a odvezen do trestanecké Kolonie Dignidad Kolonialismus a imperialismus ve druhé polovině 19. st.(1850 - 1914). Prohlédni si pozorně obrázek a pokus se vysvětlit, jaký vztah mají jednotlivé osoby k mladíkovi bílé pleti a odkud asi pocházejí - Svět na konci 19. století byl rozdělen na mateřské země a kolonie - 1/4 zemského povrchu s většinou obyvatel byla proměněna v kolonie - Největší koloniální velmocí byla Velká Británie, za ní následovaly Francie, Portugalsko, Německo, Belgie, Španělsko, USA, Holandsko a Japonsk

Louny - Památky a zajímavosti

Mezinárodní vztahy na přelomu 19

v období od přelomu 18. a 19. století, tj. od začátku průmyslové revoluce, až po konec druhé světové války. Kolonie byly budovány soukromým průmyslo-vým kapitálem pro sociáln ě homogenní skupiny obyvatel, zpravidla v krátkém časovém úseku, na vymezeném prosto-ru jako součást průmyslových areálů METROPOLE A JEJICH KOLONIE V 19. STOLETÍ • VB -Kanada, Austrálie, Nový Zéland, BritskáGuayana,Egypt, Nigérie, BritskáIndie, Jihoafrickáunie, Rhodesie.

Britské kolonie - grafický vývoj v čase (Anna Morávková

19. STOLETÍ 1) Anglie ve 2. polovině 19. století 2) Francie za Napoleona III. 3) Sjednocení Itálie a Německa 4) Rusko v 2. polovině 19. století (sociální, ekonomické a politické poměry v Rusku) Indie -korunní kolonie - zdroj bavlny, kávy, čaje, juty, koření, obilí. USA v 2. pol. 19. století. USA - po získání nezávislosti se v USA rozprostíraly pouze mezi Atlantským oceánem a řekou Mississippi - 1823 - Mourveova doktrina - určovala zahraniční politiku USA - dokument, který určoval politiku USA -> zásah (kolonie na území USA) znamenal válečný konflikt - podle tohoto dokumentu Amerika. České země v 2. polovině 19. století 20.03.2013 | 24 952 zhlédnutí | V kategorii Studijní materiály - novověk , Studijní materiály - novověk - 2. polovina 19. století Období Bachova absolutismu nebylo pro naši zemi nijak příjemné ÚVOD. období od 70. let 19. století do roku 1918; impero = vládnout = monopolní kapitalismus - vznik monopolů (podniky ztrácí samostatnost, jsou pohlceny jiným podnikem - sjednocování více firem do jedné; sdružení podniků s výsadními právy

Západní Sahara | Maroko | MAHALO

Španělské kolonie v 19

Belgický se celý život pokoušel zabírat pro Belgii kolonie na černém kontinentu, obvykle však narážel na nejrůznější problémy. Koncem 19. století se mu nicméně povedlo získat do osobního vlastnictví, tedy nikoliv pro svou zemi jako takovou, africké území o rozloze více než dvou milionů kilometrů čtverečních Byla známá jako kolonie Dignidad. V ní od 60. let minulého století žily stovky Chilanů a německých přistěhovalců. Celý svět si myslel, že jde o zázemí poťouchlé, leč neškodné náboženské sekty pod vedením někoho, komu se přezdívalo Věčný strýc

Portugalsko mapa Evropy - Mapa Evropy Portugalsko (JižníKalifornie – Wikipedie

Praha - Domečky u silnice na Plzeň mezi obcemi Smíchov a Košíře si postavili dělníci v první polovině 19. století. Několik desítek pitoreskních staveb přežilo druhou světovou válku, kdy úřady poprvé uvažovaly o jejich demolici. Likvidaci plánovali i komunisté. Při rozšiřování Plzeňské ulice část kolonie zbourali Kolonie v Orlové Obec Orlová patřila v druhé polovině 19. století k nejrychleji se rozvíjejícím obcím fryštátského okresu. Nebývalý rozvoj těžby uhlí a dokončení úseku košicko-bohumínské dráhy z Bohumína do Orlové (1863) měly za následek prudký nárůst počtu obyvatel. Z V první polovině 19. století se veškeré pražské obyvatelstvo vměstnalo uvnitř hradeb. V druhé polovině 19. století nastala změna. Dělnické obyvatelstvo se z důvodu levnějších nájmů hojně stěhovalo na pražská předměstí, až na okraj Prahy, kde vznikaly právě nouzové kolonie, jak ukazuje výstava. Poté, co se.

 • Sklo krizet.
 • Ck bondo korsika.
 • Bolesti kloubů a kostí diskuze.
 • Gyrus praecentralis.
 • Jak se diagnostikuje autismus.
 • Navždy svoji film.
 • Labradoodle chovná stanice.
 • Www aktualni počasí ve světě cz.
 • Záruka na opravu auta 2016.
 • Kostel kaple rozdíl.
 • Zajímám ho.
 • Tea garden.
 • Správná technika mytí rukou.
 • Keříčková rajčata v květináči.
 • Kročejová izolace pod osb desky.
 • Tonovací barvy.
 • Eminem's killshot.
 • Prodám vlnité plechy.
 • Sardinie letiště.
 • Damska jizda 2017 online.
 • Psi zdarma.
 • Pc tuning windows 10.
 • Ohnivý kuře 2 ii 93.
 • Lecitel praha.
 • Caesar dressing albert.
 • Cukrárna bruno.
 • Bezzrcadlovky canon.
 • Itálie dovolená autem.
 • Zajímavosti cannes.
 • Primáti pracovní list.
 • Mohsova skala.
 • Neprobudit se z narkozy.
 • Infrazářič.
 • Csfd milano.
 • Ovce odmítá jehně.
 • Sedací souprava cantus recenze.
 • Krajta mřížkovaná ohrožení.
 • Kostel piaristické náměstí české budějovice.
 • Kriminalita v kalifornii.
 • Salman rushdie děti půlnoci.
 • Krev šampiona.