Home

Anesteziologie a intenzivní medicína atestace

Odborný časopis Anesteziologie a intenzivní medicína

urgentní medicína (2) - chirurgie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, anesteziologie a intenzivní medicína; urogynekologie (1) - gynekologie a porodnictví; Atestace zubních lékař Od roku 2007 v oboru intenzivní medicína úspěšně odatestovalo přibližně 300 intenzivistů, převážná většina podle VP IM z r. 2005. Hlavním důvodem, proč nástavbovými atestacemi z intenzivní medicíny dle VP IM z r. 2010 prošlo jen několik desítek uchazečů, je malý zájem zdravotnických zařízení o akreditaci pro. Anesteziologie Vypracované otázky z Anesteziologie a intenzivní medicína r2017 Vypracované otázky na ARO r. 2018 - jen pro sudé kruhy - stáže ve VFN nebo ÚV

anesteziologie a intenzivní medicína (4,5) - anesteziologický kmen cévní chirurgie (5) - chirurgický kmen dermatovenerologie (4,5) - dermatovenerologický kme Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře formou celodenní průpravy na akreditovaných pracovištích, a to v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době (v úvazku 1,00). Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, tzn. i při nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba (v. Časopis Anesteziologie & intenzivní medicína je odborným periodikem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny. Je vydáván Českou lékařskou společností JEP. Je indexován v EMBASE/Excerpta medica a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro.

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

 1. Anesteziologie a intenzivní medicína Anesteziologie_a_intenzivni_medicina_Vestnik_2011_castka_4_Duben_2011.pdf (181 KB) Specializace pro lékaře - základní obory, vzdělávací programy z roku 2015 podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění pozdějších předpis
 2. Termíny atestačních zkoušek pro rok 2020 Specializační obory dle zákona č. 67/2017 Sb. Termín konání atestací Místo konání atestací Lékaři 1 alergologie a klinická imunologie 15.-16. 6. 2020 2. LF UK Praha 7.-8. 12. 2020 3. LF UK Prah
 3. > Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína. Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína. ISSN 1805-4005 [Online] AR 2020/4. AR 2020/4 PDF. AR 2020/3. AR 2020/3 PDF. AR 2020/2. AR 2020/2 PDF. Aktuální samostatná příloha COVID-19

Atestace v oboru Intenzivní medicína proLékaře

 1. Anesteziologie a resuscitace je základní lékařský obor, jehož náplní práce je především poskytování anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče. Pracovní náplň oboru je realizována na anesteziologicko-resuscitačních odděleních (zkratka ARO) nebo klinikách (zkratka ARK, KARIP nebo KARIM = Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny)
 2. 258/1952 Sb.) a atestace prvních odborníků v oboru anesteziologie byly skládány od roku 1956. Základním oborem AR - anesteziologie a resuscitace byl vyhlášen v roce 1971 (vyhl. MZ ČSR 72/ 1971 Sb.) Anesteziologie a intenzivní medicína zahájila jako lékařský obor v roce 2004 (zák. 95/2004) Sb.
 3. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., internista a kardiolog. Svou odpověď rozdělím na dvě části: 1. Zkušenost ze zkoušení atestace z kardiologie - jednoznačné zlepšení pozorujeme a také vždy konstatujeme: od doby, kdy přicházejí k atestacím z kardiologie lékaři, kteří se čtyři roky školí na specializovaném kardiologickém pracovišti, došlo k jasnému.
 4. Všechny potřebné informace pro studium i praxi v oboru anestezie, resuscitace a emergency. Vyberte tištěnou knihu nebo eBook a získejte další zdarma

Anesteziologický kmen - LF1

Vzdělávání v intenzivní medicíně (2019) Výroční zpráva Světové federace anesteziologických společností (WFSA) 2017; Leták ESA 2010; Vzdělávací program anesteziologie a intenz. medicíny (platný od 2. 10.2009) Informace o anestezii - leták (stolní tisk) Informace o anestezii - leták (ofsetový tisk Pane profesore, čím vás zaujala anesteziologie a intenzivní medicína? Upřímně, v průběhu studia mě anesteziologie ani intenzivní medicína nikterak nezaujaly. O mém budoucím osudu rozhodla láska k Hradci Králové, kde jsem studoval. Po studiích na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové jsem totiž dostal práci na interním oddělení v nemocnici.

patří mezi základní klinická oddělení mělnické nemocnice, disponuje akreditací pro obor specializačního vzdělání Anesteziologie a intenzivní medicína udělené Ministerstvem zdravotnictví ČR a jeho činnost spočívá v několika oblastech: resuscitační stanice, anesteziologický úsek, anesteziologická ambulance K zařazení do oboru paliativní medicína je potřeba vyplnit elektronickou žádost o zařazení do certifikovaného kurzu/nástavby v oboru specializačního vzdělávání. Po vyplnění žádosti ji pomocí tlačítka, na konci stránky formuláře, uložit a tisk (potvrďte stisknutím), zašlete do databáze MZ, kde jsou všechny žádosti ukládány Atestace, atestační otázky, kmen, kmenový test 2020; Fotografie a obrázky (anatomie a nemoci) Atestační otázky obor anesteziologie, intenzivní medicína 2020, doporučená literatura. Celý článek... Atestační otázky alergologie, imunologie 2020, doporučená literatura - 2008 - Atestace z oboru intenzivní medicína, Praha - 2004 - Atestace II. stupně z oboru anesteziologie a resuscitace, Praha - 2000 - Atestace I. stupně z oboru anesteziologie a resuscitace, Praha - 1990 - 1996 - 2. lékařská fakulta UK, Praha. Pracovní zkušenosti: - 2006 - současnost - primář ARO lůžkového odd

MVP: IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 Kontakt: yvona.kindermannova@ikem.cz CZ-ISCO 22126 Lékaři v anesteziologických oborech atestace v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína, vítán zájem o kardioanestezii, intenzivní péči a o echokardiografii znalost českého jazyka, platové zařazení 12 - 14. Mzda: 51 000 Kč / měsí v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína v České republice? Jitka Schreiberová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Léka řská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Kongres ČSARIM, České Bud ějovice 200

• Atestace mají prokázat, že byly splněny výchovně-vzdělávací cíle stanovené oborovým Vzdělávacím programem Cílem specializačního vzdělávání v oboru anesteziologie a intenzivní medicína je získání specializované způsobilosti osvojením si potřebných teoretických znalostí Výsledky: Do akce se v období 9/2017-9/2018 zapojilo celkem 244 lékařů. Takřka 90 % respondentů znalo totožnost svého školitele. 54 % lékařů přiznalo, že nenaplnili kompletně rozsah předatestační přípravy podle vzdělávacího programu oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestace (lékařství) - Wikipedi

VŠ vzdělání - lékařská fakulta a specializovaná způsobilost (atestace) v oboru urgentní medicína, anesteziologie a resuscitace, anesteziologie a intenzívní medicína, chirurgie, vnitřní lékařství, kardiologie, neurologie, traumatologie, dětské lékařství, všeobecné praktické lékařství nebo praktické. Atestace (lékaře) Toto je přehled možných lékařských atestací v České republice, lékařské odbornosti v členění podle VZP naleznete v článku Seznam lékařských odborností.. Atestace lékaře znamená získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře. Právně je upravena zákonem č.95/2004 Sb a navazujícími vyhláškami Hledáte konkrétního lékaře? Pro vyhledání požadovaného lékaře vyplňte příjmení a jméno a zvolte tlačítko Hledej. V případě, že chcete konkretizovat také okres, ve kterém lékař pracuje, zvolte příslušný okres z nabídky

Rok se s rokem sešel, a tak je naší milou povinností zprostředkovat Vám online reportáž z XXV. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Že se toho v oboru AIM za poslední rok událo více než mnoho, dokazují tři dny nabité těmi nejzajímavějšími přednáškami českých i zahraničních autorů Klinika se stala místem konání specializačních zkoušek oboru anesteziologie a intenzivní medicína, oboru intenzivní medicína a European Diploma in Intensive Care. Pořadatelství, spolupořadatelství a odborný podíl na regionálních a celostátních vzdělávacích akcích patří k samozřejmým aktivitám kliniky

Vzdělávání v intenzivní medicíně - ČSIM Česká společnost

IPVZ Praha, atestace I. stupně (anesteziologie a resuscitace) 1999: IPVZ Praha, atestace II. stupně (anesteziologie a resuscitace) 2000: Univerzita obrany, FVZ, Hradec Králové, Kurz BATLS : 2007: IPVZ Praha, specializovaná způsobilost (intenzivní medicína) 2015: Univerzita obrany, FVZ, Hradec Králové, Kurz ATL Atestace, jak na to Ondřej Blohoň * * * * * * * * Vzdělávací program oboru OFTALMOLOGIE platný od 24. 02. 2011 Základní oftalmologický kmen v délce minimálně 24 měsíců všeobecná povinná praxe 2x2x2 M - 1) anesteziologie a intenzivní medicína - lůžkové oddělení resuscitační a intenzivní péče - 2) chirurgie - lůžkové oddělení všeobecné chirurgie (s. Atestace v oboru Intenzivní medicína - spec. způsobilost* Dvě atestace z anesteziologie a resuscitac

Materiály ke stažení - LF1

Obory specializace - 1

Intenzivní medicína - atestace IPVZ Praha 2007 Anesteziologie a resuscitace - atestace II.stupeň IPVZ Praha 2001 Anesteziologie a resuscitace - atestace I. stupeň IPVZ Praha 1997 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1994 Profesní histori Atestace I.stupn ě gynekologie a porodnictví - IPVZ Praha 1961 Atestace II. stupn ě anesteziologie a resuscitace - IPVZ Praha 1964 Atestace v oboru urgentní medicína - IPVZ Praha 2003 Atestace v oboru intenzivní medicína -IPVZ Praha 2007 Dopl ňkový kurz v řízení zdravotnictví - IPVZ Praha 198 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81

Specializační vzdělávání: Lékařská fakulta U

Časopis Anesteziologie a Intenzivní medicína - ČSIM

Atestace v Intenzivní péči. 374 likes · 2 talking about this. I sestry jsou atestované! Říká se, že intenzivní a resuscitační péče je královnou medicíny a my víme, jak je náročná! A tak proč si ji.. Přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN (ROOT) MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. Vzdělání Postgraduální doktorské studium Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně 2004 Intenzivní medicína - atestace IPVZ Praha 2007 Anesteziologie a resuscitace - Vytvořeno 12. září 2005 46 Volné místo: Lékař/ka s odbornou způsobilostí, spec. způsobilost anesteziologie a intenzivní medicína Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství), obec Kyjov. Více o nabídce práce: mzda 33 420 Kč až 45 900 Kč; Pracoviště: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov. Odbo..

- anesteziologie a intenzivní medicína (popřípadě lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru, která má společný základní kmen s výše uvedenými obory). Odměna za hodinu vykonané práce je ve všední pracovní den 450 Kč, v ostatní dny (tj. sobota, neděle, svátek) 550 Kč. Nástup možný ihned Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intezivní medicíny. Společnost pro studium a léčbu bolesti. Česká lékařská akupunkturistická společnost Specializace. atestace II.stupně anesteziologie a resuscitace. atestace intenzivní medicína. absolvován kurz Multidisciplinární léčba bolesti. základní kurz akupunktury.

2016 - Habilitace v oboru anesteziologie a intenzívní medicína před Vědeckou radou Lékařské fakulty UK v Praze; 2013 - Titul Ph.D. obor. rada Anesteziologie, intenzivní medicina a algeziologie Masarykovy University 1992 - Atestace II.st. v oboru anesteziologie a resuscitace 1988 - Atestace I.st. v oboru anesteziologie a resuscitac atestace ARO 1. + 2.stupně (r.1996, 2002), odborná způsobilost pro obor anestézie, resuscitace a intenzivní medicíny; více než patnáctiletá praxe v oboru Anestezie, resuscitace a intenzivní medicína - do 31.12.2011 na KAR IKEM (anestezie v kardiochirurgii a transplantační chirurgii a pooperační péče), externě u Anestar s.r.o sekundární lékař s odbornou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace. Vzdělání a akademická kvalifikace. 2007 atestace v oboru intenzivní medicína ; 2007 atestace v oboru anesteziologie a resuscitace ; 2003 I. atestace v oboru anesteziologie a resuscitace; 1994 - 2000 Lélařská fakulta MU, obor všeobecné lékařstv

Vzdělávací programy - Katedra anesteziologie a intenzivní

Atestační zkoušku v oboru Anesteziologie a resuscitace dle zákona č. 95/2004 Sb. složil jeden lékař, v oboru Intenzivní medicína jeden lékař, specializovanou způsobilost získala jedna lékařka, doktorandské studium zahájili čtyři lékaři, jeden lékař doktorandské studiim a získal titul Ph.D. Šest NLZP dokončilo. Atestace získala v oboru gynekologie a porodnictví, poté z anesteziologie, resuscitace a z urgentní medicíny. Od sedmdesátých let se datuje její pedagogická a publikační činnost zaměřená jak na lékaře, tak i na nelékařský personál. Anesteziologie a intenzivní medicína [online]. 2019, 30(2), 111 [cit. 2020-06-16.

Atestace pořádané na všech lékařských fakultách 2

Požadavky: specializace anesteziologie a intenzivní medicína, praxe min. 8 let, diplom celoživotního vzdělávání . Datum nástupu: 1. 4. 2020 . Kontakt: MUDr. Požadavky: Vysokoškolské vzdělání lékařského směru, atestace ze všeobecného lékařství, atestace v oblasti pracovního lékařství výhodou, specializovaná. 2008 II. atestace v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína. 2009 atestace v oboru Urgentní medicína + Medicína katastrof. 2016 atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství. zájem o cestování, myslivost, rybolov, aviatiku, volný čas věnuje své rodin Pracoviště: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov. Odborná způsobilost dle zák. č. 95/2004Sb. Specializace v oboru anesteziologie a intenzivní medicína výhodou. Součástí zaslaného..

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína - NL

15.10.2013 - 13.6.2017: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ph.D. 2007 - 2008: Funkční licence (F 16) klinická výživa a intenzivní metabolická péč

 • Css wiki.
 • Velká synagoga plzeň program 2018.
 • Swing radio.
 • Test světa bühlerová.
 • Gril na kuře bazar.
 • Počet větrných dnů.
 • Dcshoes.
 • Barevná devítka 2019.
 • Penize zdarma za registraci.
 • Genový klíč 19.
 • Wellness vizovice.
 • Výrobky z pet lahví návod.
 • Očista 2 bombuj.
 • Tři sestry venda.
 • Astratex velikosti diskuze.
 • Elektro pojistky.
 • Netflix filmy 2019.
 • Nejčtenější blogy.
 • Vertikální truhlíky.
 • Zrcadlo na míru hradec králové.
 • Jak vybrat sd kartu.
 • Mp3 mp4 prehrávače.
 • Style moda.
 • Chlebovník maso.
 • Minecraft 1.7 download.
 • Novinky z kultury.
 • Thanksgiving recipes.
 • Pijavice koňská prodej.
 • Maglev.
 • Poster konference.
 • Řidičák c.
 • Orientalni obyvak.
 • Pestovani.
 • Toyota material handling manufacturing sweden ab.
 • Záclony do kuchyně na chalupu.
 • Katapult merch.
 • Jak se diagnostikuje autismus.
 • Zákaz vjezdu nad 12t.
 • Prezidentské volby 2018 preference.
 • Francouzská herečka jobertová.
 • Colchester castle.