Home

Management a ekonomika podniku fs cvut moodle

B192-2381054 - Management a ekonomika podniku. Učitel: Brdek Vladimír Učitel: Dobrovolschi Olga Učitel: Heralová Olga Učitel: Machka Matouš Učitel: Valášek Michael Učitel: Weisl David Učitel: Žáček Vladimír Učitel: Žemlička Pet Management Z 1P+1C 21380SZZ01: Management a ekonomika ZK - 2382070: Management a ekonomika podniku KZ 2P+2C 2381054: Management a ekonomika podniku Z,ZK 2P+2C 2381075: Management a ekonomika podniku Z,ZK 2P+2C E38105 Náš ústav řízení a ekonomiky podniku je součástí Fakulty strojní, ČVUT v Praze. Ekonomika a management VES - Strojírenská technologie VES - Nauka o materiálu Navazující magisterské studium - ŘEP Ekonomika Management Technologie. Opatření ÚŘEP v souvislosti s COVID-19. kvetoslava.aneltova@fs.cvut.c

Cíle a funkce podniku, okolí podniku, životní cyklus podniku. Klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladové křivky. Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Daně. Finanční matematika a investiční rozhodování. Business plán. Manažerské funkce, organizační formy podniku. Firemní procesy a řízení firmy Absolventi mohou najít uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků, a to jak v ekonomických, tak i v technických, výrobních, marketingových a logistických útvarech podniku. Získané znalosti a dovednosti předurčují absolventy na pozice středního a vrcholového managementu Ekonomika výroby energie. Finanční management. Semestry B152 B161 B162. FY1 Fyzika 1 pro KME. Semestry B151. FY2 Fyzika 2 pro KME. Semestry FVS Fotovoltaické systémy. Semestry B151 B161 B171 B181 B191 B201. FIP Finance podniku. Semestry B172 B182 B192. FPT Fyzika pro terapii. Semestry B162 B172 B182. FCS Zpětnovazební řídící. B 6208 Ekonomika a management 6208R181 Řízení a ekonomika průmyslového podniku (EK) Studijní plán pro studenty přijaté ke studiu v ZS 2017/2018 (EK-1718) B0413A050002 Ekonomika a management, nová akreditace. Studijní plán pro studenty přijaté ke studiu v ZS 2019/2020 (EM-1920

Souhrn - B192-2381054 - Management a ekonomika podniku

Členové katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví si Vás dovolují vyzvat k účasti ve fakultním kole Studentské Vědecké Odborné Činnosti FSv ČVUT v Praze.. Soutěž je určena pro studenty z řad studijního programu SI oborů N, E a P. Termín konání: pondělí 28. dubna 2020 od 9:00 v místnosti B47 Bakalářské studium (Bc.) Bakalářské studium na Masarykově ústavu vyšších studií je koncipováno tak, aby studenti získali rozsáhlou vědomostní základnu, která jim nadále umožní pokračovat v navazujícím studiu, případně nalézt uplatnění v praxi. ČVUT MÚVS rovněž nabízí profesní bakalářské programy, umožňující přímé získání předpokladů pro. 21. Strategický management a jeho základní pojmy, rozdíl mezi operativním a strategickým managementem, makroanalýza a mikroanalýza okolí podniku a vnitřního prostředí podniku. Osnova přednášek: 1. Současný marketing, definice marketingu. Marketingový koncept. Členění marketingu, cílený marketing

Orientace absolventa fakulty v prostředí tržní ekonomiky, základní pojmy z oblasti ekonomiky. Podnikání v oblasti aktivit designera a architekta, založení firmy, charakteristika předmětu podnikání, vymezení z hlediska profilu absolventa architektury - designu, analýza trhu, marketing, financování a rentabilta podnikatelského projektu, kalkulace, tvorba cen, tvorba. Ústav řízení a ekonomiky podniku je součástí Fakulty strojní, ČVUT v Praze. Studium je zaměřeno na technické, manažerské a ekonomické znalosti a dovednosti. Synergie technického a ekonomického vzdělání vytváří vysoce žádaný odborný profil BLOK 1 - EKONOMIKA A MANAGEMENT: Výstavba, stavebnictví a stavební dílo. Životní cyklus stavby a projektu. Výstavbový projekt a dokumentace. Zúčastnění na výstavbovém projektu. Závazkové vztahy - smlouvy. Stanovení pořizovací ceny stavby. Cena pozemku. Propočet a souhrnný rozpočet stavby. Časové plánování a síťová.

Studijní programy a předměty, které se na fakultě vyučují Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky Návod Jste na úvodní stránce studijních plánů fakulty. Je zde zobrazen seznam studijních programů, pro něž je fakulta akreditovaná Přednášející: Cvičící: Předmět zajišťuje: ústav řízení a ekonomiky podniku Anotace: Předmět je navržen tak, aby posluchače strojní fakulty seznámil se základními ekonomickými východisky pro technické uvažování a pomohl pochopit základní vztahy mezi náklady a výnosy a výdaji a příjmy Anotace. Základy metalurgie, slitiny železa s uhlíkem a jejich ovlivnění dalšími prvky, fázové přeměny, tepelné, chemicko tepelné a tepelně mechanické zpracování, technické slitiny železa s uhlíkem, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty, konstrukční keramika, kompozitní materiály, volba materiálu

Předměty ČVUT Fakulta strojní - cvut

 1. 7. Jak řídit finance podniku - základy finančního řízení v podniku 8. Jak se vyznat v účetnictví - úvod do účetnictví pro podnikatele, základní pojmy, hlavní účetní bilance 9. Co dělat, když potřebujeme peníze - hlavní druhy financování podniku 10
 2. Management a ekonomika podniku - Souhrnná úloha, Vyd. ČVUT v Praze, 2010 Poznámka: Při výuce budou použity ilustrativní počítačové modely. Další doporučené prameny: (5) Cokins, G.: Activity-Based Cost Management, John Wiley and Sons (6) Král, B. a kol: Manažerské účetnictví, Management Press, 2006 nebo pozděj
 3. Ekonomika podniku. Tvůrci kurzu: Kateřina Kovářová; Tvůrci kurzu: Alena Zábranská; PVK- Management kvality a prostředí - Kombinovaná forma. Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu a řešení procesů a problémů firmy, obce či subjektu státní správy ve vztahu k prostředí, kvalitě a.

Dvacáté století dosáhlo v historii naší planety nejen smutného prvenství v desítkách milionů obětí válečných konfliktů, ale, naštěstí, i v úspěších exaktních věd; díky nim je náš život snazší a bohatší Vážení absolventi, je nám velice líto, ale z rozhodnutí vedení Fakulty architektury na základě doporučení rektora ČVUT vám oznamujeme, že se všechny promoce absolventů v akademickém roce 2019/2020 ruší bez náhrady.. Důvodem rozhodnutí jsou platná omezení pro konání slavností a jiných shromáždění a stále se zvyšující počet nákaz koronavirem, a to. Podniková ekonomika -přednášky Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty podniku (firmy), jeho cíli a funkcemi, jeho životními fázemi, organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením, zkoumá také zvláštnosti jednotlivých druhů podniků Ekonomický model energetického podniku: 10. Optimalizace energetických prvků a systému: 11. Ekonomické aspekty spolehlivosti dodávky energie: 12. Operativní řízení energetických systémů: 13. Metody řízení poptávky: 14. Ekonomické aspekty mezinárodní spolupráce v energetic

Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie ekonomie a management. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu Podniková ekonomika a management je druhý obor, který v rámci MU studuji. Vyhovuje mi jeho široký záběr a uplatnění - od marketingu přes řízení lidských zdrojů až po provozní management. Dále se mi líbí důraz na kolektivní práci studentů a mezinárodní přesah studia Není oprávnění pro stránku. Není oprávnění pro stránku. Není oprávnění pro stránku Vysoké učení technické v Brně. Vysoké učení technické v Brně. Antonínská 548/1 601 90 Brno www.vut.c

cvut.cz - Stránky Ústavu řízení a ekonomiky podniku ..

Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví - cvut

Studijní programy a předměty, které se na - cvut

 • Soa litoměřice ebadatelna.
 • Může obec měřit rychlost.
 • Kostel kaple rozdíl.
 • Kuba na motorce.
 • Everest csfd.
 • Xabi alonso číslo.
 • Čt1 předpověď počasí.
 • Kožený klobouk australák.
 • Burning man 2018 lineup.
 • Třezalka dřevitá.
 • Macmillan seminars.
 • Mikiny s potiskem dámské.
 • Foukací harmonika lidl.
 • Kniha kořeny alex haley.
 • Instax liplay.
 • Prodam otocny jerab.
 • Zvláštní matrika brno.
 • Abecední seznam minerálů.
 • Rc auta na spalovací motor.
 • Desatero počítačové etiky.
 • Tetování na zápěstí pro ženy.
 • Benátská noc hrotovice.
 • Fenologická fáze.
 • Pes baskervillský plemeno.
 • Atn photoshop actions free.
 • Bonboniery orion.
 • Popis lidského těla.
 • Těžká slova na šibenici.
 • Ombre vlasy postup.
 • Brainbox příroda.
 • Trhané kuřecí maso tacos.
 • Lego 8653.
 • Jedla soda a ocet do pracky.
 • Ovechkin 2019.
 • Nechráněný styk po menstruaci.
 • Bitvy u dunkerque.
 • Letenky florida 2019.
 • Aglomerace v čr.
 • Surströmming idnes.
 • Phentermine 37 5 mg diskuze.
 • Cbi kromeriz.