Home

Zeměpisná síť pracovní list

Pokus se vypracovat následující pracovní list. Řešení mi pošli na e-mail mgr.michaela.pavelova@seznam.cz do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hod. Pokud nemáš atlas, využij ofocenou stranu z atlasu (viz Tvůj e-mail Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Téma: Zeměpisná síť, určování zeměpisné polohy Pracovní listy Kvíz - Geografie pro 5. ročník. Interaktivní kvízy Planeta Země - test. Školní testy Celoroční opakování ze zeměpisu. Didaktické hry Naše Země. Vzdělávací tabulky. Pracovní listy 44188; Výukové materiály 92756; Multimédia 2062; Ostatní 2184; Detail materiálu. Zeměpisná síť. DUM číslo 141373. Nová.

Pracovní list pro aktivní práci žţáka s tematickými mapami ve Školním atlase dnešního světa: Hustota zalidnění. 6. VY_32_INOVACE_2_21.pdf (173 kB) VY_32_INOVACE_2/22: Pracovní list pro aktivní práci žáka s tematickými mapami ve Školním atlase dnešního světa: Lidské rasy. Tvorba sloupkového diagramu. 6 Zeměpisná síť, určování zeměpisné polohy - vypracovala Mgr. Danuše Ročková. Základní pojmy: poledník, rovnoběžka, zeměpisná délka, zeměpisná šířka. hodnocení lekce . Atmosférické cirkulace - vypracovala Mgr. Danuše Ročková.

Pracovní list - může sloužit jako samostatná práce, práce ve dvojicích nebo dokonce jako soutěž mezi skupinami ve třídě.Kdo nejdříve najde tyto informace -... vložil: Pomoc učitelům. 5. vloženo: 02.12.201 VÝUKA PÁTEK 13.11. 2020 Téma: ZEMĚPISNÁ SÍŤ Sešity - datum,nadpis - přikládám dva odkazy - prezentace a pracovní list - v prezentaci jsou informace, které ti poslouží k vyplnění pracovního list

Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 Mapy - Zeměpisná síť (formát ppt, velikost 4900KB) Mapy -Zeměpisné souřadnice interaktivně (EN) (poznámka: latitude - zeměpisná šířka, longitude - zeměpisná délka) Mapy - Druhy map (formát ppt, velikost 400KB) Mapy - Mapa a její obsah (formát ppt, velikost 450KB) Mapy - Práce s mapou (formát ppt, velikost 190KB Glóbus, měřítko glóbu, zeměpisná síť. 3. Glóbus, měřítko glóbu, zeměpisná síť Zeměpisnou síť tvoří poledníky a rovnoběžky. Poledníky jsou stejně dlouhé polokružnice, které spojují oba póly. Základní poledník (nultý) a poledník 180° rozdělují Zemi na východní a západní polokouli

DUMY.CZ Materiál Zeměpisná síť

 1. Sluneční soustava (pracovní list) Vesmír se skládá z galaxií, naše galaxie - Galaxie. Sluneční soustava - Země, Slunce, Měsíc, planety, komety, meteory, hvězdy, mlhoviny, planetky, zeměpisná síť - síť poledníků a rovnoběžek. Určování zeměpisné polohy
 2. Pracovní list - Zemětřesení Author: David Mánek Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: VUPPrah
 3. zeměpisná síť - soustava poledníků a rovnoběžek obzor - rozhraní mezi oblohou a viditelnou částí krajiny (až tam, kam je vidět), ideální obzor = horizont (na širém moři), lze zjistit vodováhou zenit - bod na nejvyšším místě oblohy - směr ukazuje napnuté vlákno olovnic
 4. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 52_02 Sada: II. Ověření ve výuc

Zeměpisná síť datakabinet

Pracovní list č. 5 Test poledníky a rovnoběžky Zakroužkuj správnou odpověď (vždy platí jen jedna): 1. Zeměpisná síť se skládá z: a) poledníků b) rovnoběžek c) poledníků a rovnoběžek d) nultého poledníku, rovníku a obratníků 2. Rovnoběžky jsou a) kružnice, všechny stejně dlouhé b) kružnice, různě dlouh Pracovní list k vytisknutí. Zeměpisná síť I. On-line hodina. Středa od 10:40 - připravte si desky s pracovními listy a psací potřeby Domácí úkoly - odevzdat do 15.11. Orientace na Zemi I. a II. Zeměpisná síť I. - posílejte na email: zmrzlikova@zsodolenavoda.cz ---- pracovni_list_cr_relief_podnebi_vodstvo_pudy.pdf Zobrazit Stáhnout: Pracovní list k tématům Česká republika - geomorfologie, podnebí, vodstvo a půdy. 776 kB: verze 2 : 20. 10. 2010 23:22: Karel Malík: Ċ: pracovni_list_Z8_EU-Ze.pdf Zobrazit Stáhnout: Pracovní list k tématu Sídla ČR. Navazuje na stejnojmennou prezentaci. 496 kB. úkol č. 5 - pracovní list - kdo má možnost, tak vytiskne a vyplní, kdo nemá, musí opsat a vyplnit - v příloze emailu - PRACOVNÍ LIST - LESY. pracovní_list_lesy_6_roč.docx (11,5 kB) Učivo: Zeměpisná síť - poledníky, rovnoběžky,.

VY_32_INOVACE_2_2 Zeměpis II, pracovní listy, prezentace

Určování zeměpisné polohy pracovní list. Zeměpisné souřadnice (koordináty) se používají k určení polohy na povrchu Země. Nejčastěji se používají tři údaje: zeměpisná šířka a zeměpisná délka udávané ve stupních a nadmořská výška v metrech nad mořem Požadované vzdělání Tento GeoGebraBook je praktickým výstupem mé diplomové práce. (viz Anotace) Anotace Tato diplomová práce se svým tématem pohybuje na pomezí dvou

Učivo 12.11. 2020. hodina proběhne on - line od 11:30. opakování zeměpisné sítě. Učivo 10.11. 2020. Sešity: nadpis ZEMĚPISNÁ SÍŤ - přikládám dva odkazy - prezentace a pracovní list - Studenti budou pracovat s mapou světa, používat zeměpisnou síť a znát příslušné zeměpisné pojmy. - Studenti se naučí určovat zeměpisné souřadnice. Jazykový cíl: - Studenti porozumí nové terminologii v daném tématu. - Studenti pracují s krátkým dialogem a odpovídají na otázky Zeměpis, Geografie, atlas, pracovní listy, internet, geoid, elipsoid, zeměpisná šířka, zeměpisná délka, poledník, rovnoběžka, zeměpisná síť, ortodroma, loxodroma Pracovním listům e-geo a jejich užití se věnuje článek E-GEO - soubor pracovních listů do zeměpisu PRACOVNÍ LIST Glóbus a mapa S použitím různých map v atlase světa splň zadané úkoly: 1. Vylušti křížovku: 1. Zvíře žijící v africké savaně 2. Severoafrický stát 3. Japonské město 4. Nejhlubší jezero světa 5. Stát v rovníkové Africe 6. Největší poušť svět

Výukový portál [Z] 2

 1. Pracovní list - Podnebné pásy, Oběh atmosféry. STÁHNOUT Podn...féry.docx. Podneb
 2. Pracovní list navazuje na lekci, ve které se věnujeme skloňování zvířat, nejprve 4. pád, pak 7.pád. Zvířata jsou vybraná podle toho, aby byla ve stejném rodu a vzoru, například tedy: kočka, koza, žába, kráva (1.pád) ---- kočku, kozu, žábu, krávu (4.pád) V jiné lekci pak probíráme například: ovce, opice, slepice ----- ovci, opici, slepici Jazykové kritérium je.
 3. Pracovní list zaměřený na určování zeměpisné polohy pomocí zeměpisných souřadnic (délky a šířky). poledník, rovnoběžka, zeměpisná síť, zeměpisná poloha, zeměpisná délka, zeměpisná šířka, souřadnice. Rozvíjené klíčové kompetence: KP, KŘP. Druh učebního materiálu: Pracovní list

Zeměpis Materiály Pomoc učitelů

Zeměpisná síť. tvořena soustavou poledníků a rovnoběžek, severní zeměpisná šířka - hodnoty rovnoběžek od 0°do 90°, jižní zeměpisná šířka - hodnoty od 0°do -90°. Přidal Unknown v Práce žáků (15) Pracovní list (2) Prezi (6) Průmysl (2). Pracovní list z 9. 11. a úkoly z dnešního dne mi pošli nejpozději do 13. 11. Do sešitu si napiš hodinu, datum, nadpis Zeměpisná síť a z prezentace proveď zápis ze slidů 3, 5, 7 a 8. Na závěr si procvič nové téma zde. Do 6. 11. 2020 mi na mail pošli úkol z 2. 11. včetně zápisu a z dnešního dne také Zeměpisná síť : Zeměpisná síť-6.roč..doc (593,5 kB) Úkol č.1 Směrová růžice - Nakresli současnou a historickou směrovou růžici (na čtvrtku A4) s hlavními i vedlejšími směry. Podepiš a založ do portfolia. Kraje ČR - pracovní list pro 6tku.jpg (485,5 kB

Zeměpis - zskladno-amalska

Zeměpisná síť - rovnoběžky - rovník, obtatníky, polární kruhy; poledníky- nultý poledník Mapa - mapa, atlas, měřítko, legenda, vrstevnice, kóta Nitro planety Země - 3 vrstvy, poloměr Země, porovnání pevninské a oceánské kůry, tvar zem Zeměpisná síť Materiál je pracovním listem vhodným pro práci žáků v hodině po probrání učiva zeměpisné souřadnice. Je určen pro žáky sekund, popř. pro žáky vyšších ročníků v hodinách opakování pl pracovní list lp laboratorní práce pr prezentace (video, zvukový záznam, animace, powerpointová prezentace,.

Zeměpis 9. ročník :: ZŠ Školn

 1. METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj vlastní názor. DATUM: 28.4.2012 ŘEŠENÍ: 1. Do obrázku dopište, z kterých složek se skládá přírodní krajina. 2
 2. Světový oceán - tvořen všemi oceány. dno světového oceánu - v hloubce 3 250 m; hlubokooceánské příkopy - prolákliny oceánského dna; dno oceánů - dělí se na podmořské okraje pevnin a lože oceánů. podmořské okraje pevnin - čára, na které se dotýká hladina světového oceánu souše. pevninský šelf - pokračováni pevniny pod mořskou hladin
 3. Zeměpisná síť. tvořena soustavou poledníků a rovnoběžek, myšlené čáry na zemském povrchu navzájem na sebe kolmé, hodnoty poledníků a rovnoběžek jsou udávány ve stupních (proč ve stupních vysvětluje video u článku Zeměpisné souřadnice),; poledníky a rovnoběžky jsou na sebe navzájem kolmé
 4. Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat
 5. Pracovní list My day v Bakalářích. Pracovní sešit str. 80 ONLINE hodina. Zopakuj si probrané učivo - glóbus a zeměpisná síť, měřítko mapy. Poledníky a rovnoběžky, jak vypadají, jak půlí Zemi, kolik jich je, co vytváří a co určují (délku, šířku

6. ROČNÍK - webzdarm

6. třída - Mapa, práce s mapou - pracovní list. Zemmat - Zeměpis na ZŠ DambořiceOnline učební materiály dle mého gusta. Doplněné řadou videí, prezentací, pracovních listů a map zeměpisná délka zeměpisná šířka měřítko azimut Pracovní list Pracuje s atlasem a glóbem vizualizace práce s internetem družicový snímek letecký snímek mapa GPS PPT prezentace Kartografie - zakreslí základní obecně zeměpisná mapa kartografickou síť a Do vymyšlené mapy prvky výškopisu a polohopis Vytiskni si z Bakalářů pracovní list (jen pro ty, kteří už ho nemají v sešitě, už jsme s ním pracovali), vyplň chybějící cvičení (všichni), nalep do sešitu. glóbus a zeměpisná síť, měřítko mapy.

Pracovní list, prezentace. 6. 12. 2018. Vývoj obyvatelstva a osídlení Česka. Svobodné podnikání, Baťa a rozvoj Zlína. Vliv odsunu Němců na pohraničí a stěhování obyvatelstva. Komunistická totalita a proměna tváře měst, Koldům, pronatalitní opatření, slučování obcí. Procesy ovlivňující obyvatelstvo a osídlení. na můj pracovní email (pospichalova@zsmikulova.cz)mi můžete poslat utvořené otázky z minulého týdne učebnice str. 59/ 4.do školního sešitu napiš co umíš (např. umím hrát tenis) = 3-5 vět (podobně jako v uč. str. 59/5) učte se dál slovíčka z prac. sešit str. 77/5D Mickey, Millie.. zeměpisná šířka se určuje podle nultého poledníku neboli Greenwischkýho poledníku který prochází hvězdárnou Greenwith v Anglii, z druhé strany zeměkoule je to 180 poledník nazývaný datová hranice. ps:máme 24 časových pásem po 15 stupníc

6. Glóbus, měřítko glóbu, zeměpisná síť :: Zeměpisný we

Chtěla bych se zeptat, jestli někdo nemáte nějaký pracovní list o Mikulášovi, andělovi a čertovi pro děti 1. a 2.třídy základní školy. Ty,co jsou na googlu, i-creativ, předškoláci, apod. mají mé kolegyně a já bych chtěla přijít s něčím originálnějším než je na internetu Zeměpis-test zeměpisná síť. Zeměpis-test_9.rocnik-opakování Biologie_pracovní_list_vylučovací_soustava.doc .doc 1,30 MB 0× Biologie_protokol.flp .flp 40,57 kB 0× Biologie_protokol.ppt .ppt 249,00 kB 0× Biologie_ptáci.flp .flp 6,35 MB 0×.

Video: Najdi zloděje (určování zeměpisné polohy) datakabinet

Zeměpis 6. třída :: Bioge

- síť krychle a kvádru - povrch krychle a kvádru - vzorce - žáky postupně učíme zvládat praktické pracovní činnosti, např. práce s názornými pomůckami - přiřazují, třídí, porovnávají, skládají nejrůznější obrázky. zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu, rozloha a ohraničení. zeměpisná délka zeměpisná šířka měřítko PPT prezentace Kartografie - obecně zeměpisná mapa atlas výškopis Do vymyšlené mapy zakreslí základní kartografickou síť a prvky výškopisu a polohopisu Interpretuje výškopis dle vrstevnic a hypsometrie pracovní list plán města buzola Den ochrany . Gymnázium. Zeměpisná síť FYZIKA T7 Fyzikální veličiny - délka a její měření T E S T - T ě l e s a , l á t ky, s kupe ns t ví , a t om y a m ol e kul y Jiná sdělení T7 V úterý jsme poprvé s dětmi vyzkoušeli blokovou výuku. Týkala se předmětů matematika, čeština, přírodopis, fyzika Teorie - Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMS

Zeměpisná souřadnicová síť Je určena poledníky a rovnoběžkami. Rovnoběžky Rovnoběžky jsou spojnice všech bodů stejné zeměpisné šířky. Značí se řeckým písmenem φ (fí). rovník - 0°, póly 90° (Pól je průsečík rotační osy Země s povrchem Země.) Rozlišuje se severní a jižní zeměpisná šíř pracovní list se slovními úlohami - příklady + slovní odpověď !!! PS str. 15/6, 7, 9 rýsování: PS str. 17/4 - Pozorně si čti zadání a pracuj postupně podle něj Pracovní list není nutné tisknout, stačí zapsat to, co doplňujete, do školního sešitu. síť nervových buněk - nemá žádné centrum (mozek), vnímá dotyk, ale nepozná, na jakém Podnebí určuje zeměpisná šířka a vzdálenost od oceánu. Podnebí Asie..mapka na str. 90, učebnice glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti Měřítko a obsah plánů a map: orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám, praktická cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými produkty Toto druhé doplněné vydání Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené mělo v rámu vyznačenu síť rovinných souřadnic Gauss-Krügerova zobrazení v systému S-1952, který byl utajován, proto jsou v ÚAZK tyto mapové listy řazeny v samostatném souboru. (Březen 2019

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do ško

Přečtěte si také: Protahovací cvik 28 Karta Protahovací cvik 28 - Přitahovače sloužím jako didaktická pomůcka při pohybových aktivitách v tělesné výchově nebo k samostatnému cvičení žáků při kruhovém cvičení (tréninku). Očekávaný výstup: reaguje na základní pokyny a [] Procenta Prezentace a pracovní list - úvod do počítání s procenty. geografická kartografie a topografie - glóbus, měřítko glóbusu, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko a obsah plánů a map, orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám; praktická cvičení a aplikace s dostupnými. Evropa: Hlavní města - Zeměpisný kvíz: Seterra je bezplatný zeměpisný kvíz, díky kterému se naučíte poznávat země, města a jiná zeměpisná místa po celém světě. Severní Evropa - Digitální učební materiály RVP. Úkoly pro aktivní práci a spolupráci ve dvojici na PC, doplněné o pracovní list Všechny informace o produktu Nástěnné mapy Obří svět zeměpisný - nástěnná mapa 197 x 122 cm, laminovaná s 2 lištami, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Obří svět zeměpisný - nástěnná mapa 197 x 122 cm, laminovaná s 2 lištami Pracovní list ke stažení - náhled je pouze ilustrativní !!! Základní pojmy Říční síť - tvar Základní charakteristiky vodního toku - průtok, režim odtoku Úmoří Labe Vltava Přehrady - podle účelu Vltavská kaskáda Rybníky - Jakub Krčín Jezera - příklady, podle vzniku Podzemní voda - pojem, příklady Pitná voda.

 • Chov zaka konga.
 • Marcipánová figurka blesk mcqueen.
 • Dow jonesův index.
 • Bohyně isis kniha.
 • Kočky dieta ledviny.
 • Minecraft železný golem.
 • Tesco koriandr.
 • Dub plody.
 • Chess results cze.
 • Halit využití.
 • Prodám vlnité plechy.
 • Šachy hra.
 • Kate middleton 4. dite.
 • Webkamery vysoké tatry.
 • Poptávka kácení stromů.
 • Mudr horka ordinacni hodiny.
 • Invaduje.
 • Hemangiomy na kůži.
 • Deky s motivem.
 • Aliexpress hidden brands.
 • Kettler verso 100.
 • Cervene fleky na brisku miminka.
 • My fotostream.
 • Renesance v čechách stavby.
 • Harry potter a kámen mudrců ke stažení.
 • Estetická stomatologie hradec králové.
 • Plotové tvarovky.
 • Odcitacia pyramida.
 • Mühldorfer.
 • Akvárium ostrava.
 • Roxy clothing.
 • Kavitace s vakuem.
 • Prodejny ponožek praha.
 • Kombi do 150 tisíc.
 • Rozseklá hlava.
 • Tetování na zápěstí pro ženy.
 • Cesta do ameriky 2 online.
 • Porsche 996 bazar.
 • Koncentrační tábor terezín referát.
 • Letenky florida 2019.
 • Kate beckinsale 2018.