Home

Akční výbory národní fronty

akční výbory Národní fronty Začaly vznikat bezprostředně po výzvě k jejich založení, která byla součástí projevu Klementa Gottwalda na tzv. táboru lidu, který se konal 21.2.1948 na Staroměstském náměstí Akční výbory Národní fronty, zkráceně AV NF, byly zvláštní mocensko-politické orgány, které vznikly v únoru roku 1948 na výzvu Klementa Gottwalda, předsedy Komunistické strany Československa . Jejich ústředním řídícím orgánem byl Ústřední akční výbor Národní fronty a celý systém sloužil komunistům jako nátlakový prostředek k převzetí moci v.

akční výbory Národní fronty: TOTALIT

Akční výbory Národní fronty jsou politické nástroje k vedení mas a národa k jeho mobilisaci pro splnění politiky Národní fronty (NF) a vládního programu. Jsou to nástroje k uvědomování lidu v duchu lidové demokracie na jeho cestě k budování socialismu Akční výbory Národní fronty. Akční výbory Národní fronty, zkráceně AV NF, byly zvláštní mocensko - politické orgány, které vznikly v únoru roku 1948 (tzv.Vítězný únor) na výzvu Klementa Gottwalda, předsedy Komunistické strany Československa (KSČ).Jejich ústředním řídícím orgánem byl Ústřední akční výbor Národní fronty a celý systém sloužil. Na středních školách, v armádě, justici, podnicích nebo spolcích. Takzvané akční výbory Národní fronty prováděly po Únoru 1948 čistky od nepohodlných vedoucích pracovníků i zaměstnanců, kteří nebyli loajální ke komunistickému režimu. K jejich založení vyzval v únoru 1948 během svého vystoupení na Staroměstském náměstí v Praze Klement Gottwald Hlavní otázkou bylo, zda akční výbory národní fronty splňují podmínky legality a legitimity. Mimo odborné literatury vychází práce více. Abstract: The aim of the presented bachelor thesis is a comprehensive presentation of the functioning of the Action Committees of the National Front focused on Brno and Bosonohy, a village.

Akční výbory Národní fronty - Wikiwan

Akční výbory Národní fronty v Olomouci v letech 1948 až 1954 / Autor: Zavadil, Miloš Vydáno: (1990) Regionální prvky determinující působení akčních výborů Národní fronty v roce 1948 na příkladu okresů Náchod a Trutnov / Autor: Horák, Pavel, 1984- Vydáno: (2015 Ústřední akční výbor Národní fronty Generální sekretariát Oběžník č. 1/48. V Praze dne 8. března 1948. Všem krajským, okresním a místním akčním výborům Národní fronty. Důvěrné. Akční výbory NF vzešly z vůle lidu jako pevná hráz proti záměrnému nástupu živlů, jež se lidu zpronevěřily Činnost akčních výborů Národní fronty (na příkladu okresů Kolín a Český Brod) / Autor: Štrobl, Karel, 1974- Vydáno: (2019) [Činnost Okresního akčního výboru Národní fronty v Příbrami] / Autor: Barešová, Jana, 1958- Vydáno: (1997 Akční výbory Národní fronty. Bezprostředním důsledkem únorových událostí v roce 1948 byl vznik akčních výborů Národní fronty (AV NF). Začaly se vytvářet již v průběhu únorových událostí jako orgány pracujícího lidu v boji proti zbytkům reakce

 1. Add tags for Únor 1948 a akční výbory Národní fronty. Be the first. Similar Items. Related Subjects: (3) Czechoslovakia -- History -- Coup d'état, 1948. Národní fronta (Czechoslovakia) Czechoslovakia. Confirm this request. You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway
 2. Klíčem státního zvratu se staly Akční výbory Národní fronty a akční výbory, které byly ustaveny na všech úrovních státní správy a politické a společenské struktuře státu, a které se ujaly funkce odstraňování demokratických představitelů. Komunisty řízené bezpečnostní složky a stranická milice spolu s.
 3. Do přípravy a průběhu hlavního líčení mohli zasahovat vysocí straničtí představitelé, především prezident republiky K. Gottwald, dále akční výbory Národní fronty, Komise stranické kontroly ÚV KSČ a kromě specializovaných úřadů také různé bezpečnostní a trestní komise

Akční výbory Národní fronty

Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye Působení a vliv akčních výborů Národní fronty ve vybraných okresech severovýchodních Čech The impact and influence of Action Commitees of the National Front in the chosen districts of Eastern Bohemia. rigorózní práce [OBHÁJENO

Archivní fondy a sbírky České republiky. Fondy a sbírky Národního archivu, Památníku národního písemnictví, Knihovny národího muze Akční výbory Národní fronty vznikaly na úrovni obcí, úřadů, závodů, zájmových organizací, škol i v politické sféře. Snad se dá ještě něco zachránit, doufal Beneš Beneš tak podruhé ve své politické kariéře, v roce s osudovou osmičkou na konci, kapituloval před dravě nastupující totalitní mocí

Vlastním vykonavatelem státního převratu se staly takzvané akční výbory Národní fronty, orgány násilí, jejichž existence neměla oporu v žádném právním předpisu. Nikdo je nejmenoval ani neschvaloval, vznikaly živelně a legálním orgánům bránily v řádné činnosti Národní fronta Adamov Popis: Kniha zápisů ze schůzí Místního akčního výboru 1948-1959 Prezenční listiny ke schůzím 1954-1961 Podací protokol 1954-196

5 Anotace HORÁK Pavel, Působení a vliv akčních výborů Národní fronty ve vybraných okresech severovýchodních Čech. Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity H Vývoj po únoru 1948 měl velmi rychlý spád a nenechal nikoho na pochybách, kam směřuje. V průběhu března 1948 převzaly otěže rozhodujících perzekucí nelegální akční výbory Národní fronty všech stupňů. Vznikaly bez jakéhokoliv právního podkladu a plnily úkoly, které evidentně odporovaly Ústavě a platným zákonům

Akční výbory prováděly po Únoru 1948 čistky

 1. Oživujme činnost Národní fronty. Požadujme veřejná zasedání národních výborů. K otázkám, které nechce nikdo znát, ustavujme vlastní občanské výbory a komise. Je to prosté: sejde se několik lidí, zvolí předsedu, vedou řádně zápis, publikují svůj nález, žádají řešení, nedají se zakřiknout
 2. Akční výbory Národní fronty. Akční výbory Národní fronty, zkráceně AV NF, byly zvláštní mocensko-politické orgány, které vznikly v únoru roku 1948 (tzv. Vítězný únor) na výzvu Klementa Gottwalda, předsedy Komunistické strany Československa (KSČ). Nový!!: Vladimír Kubeš a Akční výbory Národní fronty · Vidět.
 3. Akční výbor Národní fronty a okresní a místní národní výbory v roce 1948 Kocourková, Květoslava Document has not been rated ye
 4. Akční výbory Národní fronty a jejich vliv na podobu českého muzejnictví v době nástupu komunistického režimu. Authors: KIRSCH Otakar. Year of publication: 2018: MU Faculty or unit: Faculty of Arts Citation: Related projects: Archeologické terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace VII.
 5. Akční výbory Národní fronty, zkráceně AV NF, byly zvláštní mocensko - politické orgány, které vznikly v únoru roku 1948 (tzv.Vítězný únor) na výzvu Klementa Gottwalda, předsedy Komunistické strany Československa (KSČ).Jejich ústředním řídícím orgánem byl Ústřední akční výbor Národní fronty a celý systém sloužil komunistům jako nátlakový prostředek.
 6. Podobně takzvané akční výbory Národní fronty, které se postaraly o propuštění 300.000 nepohodlných osob ze zaměstnání, byly legalizovány v létě 1948. Akční výbory začaly vznikat na pracovištích na základě Gottwaldovy výzvy z 21. února 1948

Postavení a úloha akčních výborů Národní fronty - Bc

Akční výbory vznikly v pondělí 23. února 1948 v Obecním domě. Vznikly z iniciativy Antonína Zápotockého a Ústřední rady odborů jako obroda nefunkční národní fronty. Protože v nich komunisté převzali faktickou moc (z jiných sil tam povolili jen své skryté či otevřené stoupence) zahájily akční výbory okamžitě. Působení Okresního akčního výboru Národní fronty v Brandýse nad Labem po 21. únoru 1948. Detail práce; Národní fronta, Únor 1948, Akční výbory, Brandýs nad Labem, Sokol, Volby 1948, Politické strany Klíčová slova v angličtině: History of the 20th century, History of Czechoslovakia, Communism, National Front, February.

Roku 1954 byly akční výbory přejmenovány na výbory Národní fronty, která na území města sdružovala několik desítek členských organizací. Zastrašující úlohu sehrály Lidové milice , jejichž hlídky procházely v únorových dnech městem Okresní akční výbor Národní fronty v Mariánských Lázních byl ustaven dne 27. 2. 1948 v následujícím složení. Předsednictvo : Antonín Šefrhans (okresní ustavili místní akční výbory, ve větších závodech a na úřadech závodní akční výbory Po únoru 1948 byly v mysliveckých organizacích zřízeny akční výbory Národní fronty, které umožnily, aby se do vedení dostali funkcionáři KSČ. Do čela akčního výboru ČSMJ byl postaven Ing. J. Zatloukal. Akční výbory byly ustanoveny i u všech zemských svazů ČSMJ a u všech výborů okresních mysliveckých organizací

Tvořte akční výbory Národní fronty k demokratických a pokrokových představitelů stran a všenárodních organizací! hřímal Gottwald. Staroměstské náměstí se otřásalo vášnivými projevy souhlasu s myšlenkami a plány komunistů Akční výbory Národní fronty a jejich úloha pří zajišťování únorového vítězství . Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor: Mlýnský, Jaroslav, 1926-2007 (Autor práce) Typ dokumentu: VŠ práce nebo rukopis: Jazyk: Čeština: Vydáno: 1965. Témata Role takzvaných akčních výborů Národní fronty. Jejich vznik a působení nelze zdůvodnit ani tou nejkrkolomnější právní konstrukcí. Gottwald tehdy vyzval, aby se na všech pracovištích vytvářely tyto akční výbory, a tak je očistily od nepřátel socialismu Únor 1945 vznikají Akční výbory národní fronty ve všech společenských organizacích, měly za úkol odstranit z vedení odpůrce komunistů, vznikaly i na školách, vylučovali studenty ze škol, vyhození se dostávali do vězení. Mnoho demokratů včas uprchlo, než byla neprodyšně uzavřena hranice, ve fci zůstal Beneš.

Po obsazení všech vládních křesel začaly tzv. akční výbory Národní fronty (samozvané řídicí jednotky držené komunisty) společenskou čistku. Následné období komunistické diktatury, které skončilo listopadem 1989, si vyžádalo tisíce obětí 1) Výbory Národní fronty se ustavují na delegačním principu. 2) Počet delegátů organizací stanoví příslušný výbor Národní fronty po dohodě s členskými organizacemi Národní fronty a s přihlédnutím k politickému a společenskému významu, případně k počtu členů těchto organizací akční výbory Národní fronty provádějí očistu veřejného života odchod představitelů nekomunistických stran z vedoucích funkcí sloučení sociální demokracie s KSČ čistka úřadů, armády, policie, škol, kultury zatýkání odpůrců nové komunistické moci někteří politici odcházejí do exil Budovali také Akční výbory Národní fronty, jejichž nevolení nýbrž jmenovaní členové začali přebírat vedení organizací a propouštět zaměstnance. Jejich činnost směřující k očistě veřejného života od nekomunistů byla později zlegalizována zvláštním zákonem Akční výbory Národní fronty a jejich vliv na podobu českého muzejnictví v době nástupu komunistického režim

1. Vládní krize, parlament a akční výbory NF 2. Parlamentní volby 1948 3. Abdikace Edvarda Beneše 4. Sjednocení tělovýchovy - Sokol 5. Pohřeb prezidenta Edvarda Beneše 6. Katolická církev a Národní fronta Použité zkratky Rejstřík osobních jmen 361 363 415 492 498 564 592 897 90 Bylo rozhodnuto ustavovat akční výbory Národní fronty. Jejich nelegálně přisvojená pravomoc z nich udělala rozhodující mocenskou sílu ve státě. 21. února 1948 se z podnětu komunistů sešla na Staroměstském náměstí masová manifestace. Klement Gottwald tu přednesl projev o komunistickém řešení vládní krize

Akční výbory Národní fronty v Ústeckém kraji - Ing

Komunistický převrat v únoru 1948 byl protiústavní, tvrdí

 1. Koncem února roku 1948 byly na základě výzvy Komunistické strany Československa ve všech městech a obcích, podnicích, úřadech, školách a dalších institucích ustavovány tzv. akční výbory Národní fronty
 2. istry a vládu doplnit. Jednohodinová manifestační stávka 24. 2. v celé zemi se stala demonstrací pracujících, kteří se postavili za komunistickou stranu
 3. Akční výbory Národní fronty. Akční výbory Národní fronty, zkráceně AV NF, byly zvláštní mocensko-politické orgány, které vznikly v únoru roku 1948 (tzv. Vítězný únor) na výzvu Klementa Gottwalda, předsedy Komunistické strany Československa (KSČ). Nový!!: Vladimír Krajina a Akční výbory Národní fronty · Vidět.
 4. Ministerstvo vnitra uzavřelo hranice, Státní bezpečnost zatýkala, akční výbory Národní fronty zahájily rozsáhlou čistku, exponenti buržoazní reakce byli zbavováni svých funkcí a vylučováni z veřejného života
 5. Únor 1948 a akční výbory Národní fronty / Jaroslav Mlýnský Autor-i: Mlýnský, Jaroslav (aut.) Vyd.údaje: Praha : Academia, 1978 Rozsah: 224 s. : 23 obr Kľúč.slová: Február 1948 * výbory akčné Jazyk dok. bez jazyka (008) Počet ex. 1, z toho voľných 1 Báza dát: Knih

Československo a Česká republika po druhé světové válce I

Akční výbory Národní fronty a jejich vliv na podobu českého muzejnictví v době nástupu komunistického režimu. Informace o publikaci. Akční výbory Národní fronty a jejich vliv na podobu českého muzejnictví v době nástupu komunistického režimu. Autoři: KIRSCH Otakar Kupte nebo prodejte knihu Únor 1948 a akční výbory Národní fronty v online antikvariátu TrhKnih.c Národní socialisté Josef Vondra KSČ Sociální demokraté Československá strana lidová; Volby do Národního shromáždění 1946. Komunistický převrat v únoru 1948 (Josef Vytlačil) Parlamentní volby 1948. Důsledky komunistického převratu v roce 1948 a politická perzekuce (Věra Hladíková) Akční výbory Národní fronty. Místní akční výbor Národní fronty Olešnice (Pohoř) 2: Zobrazit více: Národní fronta - místní výbory v okrese Prachatice, Datace : (1945) 1948 - 1985: Otevřít [10] Název archivu: Státní okresní archiv Prachatice [11] Akční výbor Národní fronty. Akční výbory Národní fronty přebíraly moc už před 25. únorem, Lidové milice až do roku 1989 neměly žádnou oporu v zákonech. Někteří poslanci národních socialistů byli zatýkáni navzdory své imunitě. Rozhodně to nebylo ústavní řešení konfliktu, říká historik Oldřich Tůma z Ústavu soudobých dějin

Proces upevňování totalitního systému v Československu. Akční výbory Národní fronty po únoru 1948, GA ČR, 409/05/2209, 2005-2007 (řešitel) Geneze, vývoj a realizace ideje národní fronty. Proměny společnosti v Československu v období let 1938-1953, GA ČR, 409/01/0624, 2001-2003 (řešitel Mnohem méně se již ví, jak děsivý a okamžitý dopad měly únorové události do života města Chebu a jeho okolí. Od 23. února začaly v Chebu vznikat akční výbory Národní fronty, které si uzurpovaly veškerou moc ve zdejším okrese a začaly rozhodovat o osudech mnoha občanů Komunisté začali vytvářet vlastní ozbrojené složky (Lidové milice) a budovat Akční výbory Národní fronty. 22. února - Prezident oznámil, že je připraven demisi ministrů přijmout. Na základě smyšlené zprávy o údajném nebezpečí ozbrojeného puče začalo zatýkání odpůrců KSČ a ozbrojování Lidových milic Výbory národní fronty. Okresní a místní akční výbory Národní fronty, okresní výbory Národní fronty. Družstva. Družstva výrobní, stavební a spotřební, zemědělská družstva (JZD) Spolky a organizace do roku 1948

Po zřízení Ústředního akčního výboru tzv. obrozené Národní fronty se od 26. února 1948 zřizovaly akční výbory také po celém okrese Moravské Budějovice. Okresní akční výbor NF v Mor. Budějovicích . Okresní akční výbor NF v Mor. Budějovicích byl ustanoven 26. února 1948 Ve všech obcích byly ustanoveny místní akční výbory Národní fronty, které měly za úkol odstranit ze všech důležitých míst ty, kteří neměli kladný postoj k lidově demokratickému zřízení. Předsedou akčního výboru v Ševětíně byl Josef Adámek, později Václav Votánek

Únor 1948 a akční výbory Národní fronty / University of

Na výzvu vlády se tvořily v celé zemi akční výbory Národní fronty, jejichž úkolem bylo zbavit politické strany a masové organizace reakčních živlů. Také v Bohunicích vznikl tento výbor, který prověřil všechny složky veřejného života a dal tak základ k nové a jistější cestě socialismu Akční výbory Národní fronty, které vylučovaly z fakult režimu nepohodlné pedagogy i studenty. Na Filosofické fakultě UK bylo touto první poúnorovou čistkou postiženo devět profesorů a docentů. Na čistku mezi pedagogy navazovaly studentské prověrky. Komunisté je eufemisticky označili jak

Jednotky: Akční výbory Národní fronty v letech 1948-1949

 1. Akční výbory
 2. MARC21: Konec akčních výborů Národní fronty
 3. Dějiny Města Ústí Nad Labe

Únor 1948 a akční výbory Národní fronty (Book, 1978

 1. KDU-ČSL - Václav Ryneš: Ke vzniku Obrozené Národní fronty
 2. Politické procesy 50
 3. Akční výbory národní fronty v Roudnici nad Labem v roce
 4. Působení a vliv akčních výborů Národní fronty ve vybraných
 5. Státní okresní archiv Blansko - Akční výbor Národní fronty
 6. Podepište, nebo bude občanská válka, hrozil Gottwald
 7. Kdo mohl za Vítězný únor? 72 let od komunistického puče v

Únor 1948: Zatýkání, vraždy, teror

Komunistický převrat v únoru 1948 byl protiústavní, tvrdíČeskoslovenská lidová armádaVHU PRAHAPoválečný vývoj - Oficiální stránky obce MerklínVojenské tábory nucených prací
 • Houba reishi prodej.
 • Slavné anorektičky.
 • Star trek discovery cz online.
 • Chrti irsko.
 • Karelský medvědí pes povaha.
 • Zrání drůbežího masa.
 • Marvel filmy posloupnost.
 • Vinařské oblasti a podoblasti v čr.
 • Laputa film online.
 • Výpočet kroutícího momentu vzorec.
 • Naše galaxie.
 • Recept jogurt.
 • Cirque du soleil tour 2020.
 • Spolecenske ucesy cena.
 • Total eclipse of the heart ve filmu.
 • Holinky do lesa.
 • Image compression.
 • David lynch wiki.
 • Gumová kachnička do vany.
 • Brýlové obroučky pánské.
 • Slovenský výrobca obuvi.
 • Galaxie v andromedě.
 • Mořské plody liberec.
 • Hubič na mravence.
 • Cz 858 tactical cena.
 • Prodlužování vlasů ostrava.
 • Zahradní set ratan.
 • Joss stone life.
 • Recept na tukové rohlíky.
 • Ranni otoky vicek.
 • Atmosfericky motor.
 • Noční zvuky zvířat.
 • Pasení ovcí v beskydech recenze.
 • Foukací harmonika lidl.
 • Paddington 2 celý film cz.
 • Kokosová pusinka.
 • Původ přísloví.
 • Razítkovací polštářky.
 • Vlčí mák anglicky.
 • Rakovina jícnu zkušenosti.
 • Nejlepší hry na mobil.