Home

Meziválečné období charakteristika

Meziválečné období :: Pančelčin

 1. OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY . PRVNÍ REPUBLIKA je označení Československa v meziválečném období, tedy mezi lety 1918 a 1938.; Prezidentem byl Tomáš Garigue Masaryk (do r. 1935) a po něm Edvard Beneš.; Československá vláda byla známá tím, že byla velmi silná a stálá. Základ vlády tvořily politické strany, jejichž představitelé se skoro vždy dokázali dohodnout
 2. Meziválečné období - demokratické zřízení - hodně států, má hodně chyb, není flexibilní - schvalování a rozhodnutí je nadlouho - diktatura - pár států, funguje podle toho, jaký je diktátor - když je dobrý tak je to fajn, jinak na nic Německo - po válce je zcela v dezolátním stavu: dřevo na topení, potrava, - všechno má armád
 3. Totalitní systémy meziválečného období. Autor, revidující: Václav Němec, Martin Kohut S pojmem totalitní režim bychom měli být obezřetní. V české publicistice a žurnalistice se stalo praxí označovat všechny nedemokratické režimy, kterých bylo ve druhé polovině dvacátého století více než polovina, jako totalitní
 4. 16. Světová meziválečná literatura - doba 1. sv, otřes celé Evropy i světa - smetla staré hodnoty, starý svět = změnily se ideály, změnily se vztahy mezi muži a ženami, emancipace ženy; změna v módě (kratší sukně a vlasy
 5. POČÁTKY STÁTU:28.10.1918 - vznik 1. československé republiky (kapitulací Rakouska)30.10.1918 - (Meziválečné období 1918-1939 v Československu, Dějepis referát

Období napoleonských válek (1789-1815) 19. století (1815-1914) Období první světové války (1914 - 1918) Meziválečné období (1918-1939) Období druhé světové války (1938-1945) Období studené války (1945-1989) Moderní doba (1990-) Ostatní - nezařazeno; Dokument 8 Charakteristika vývojových období. 8.1 Prenatální vývoj Embryonální fáze - oplodnění až ca 3 měsíce. Tvoří se základ orgánů (zvýšená citlivost na vliv negativních vlivů). Fetální fáze - 3 měsíce až porod. Plod reaguje na podměty (akustické), je aktivní (pohybuje se) a má schopnost sociální interakce s matkou Periodizace. V české literatuře se první polovinou 20. století chápe období od nástupu České moderny v polovině 90. let 19. století po konec druhé světové války v roce 1945, během něhož došlo k zásadním společensko-politickým událostem, odrážejících se i v samotné literatuře.. Víru v silnou individualitu a technologický rozvoj zcela ochromila první světová. Jeho tvorba se řadí do světové prózy první poloviny 20.století (meziválečné období) Barbusse - Oheň . Obecná charakteristika Díla. Literární druh: Epika Literární žánr: Filozofická pohádka Literární směr: Meziválečná literatura Obecná charakteristika díla: Jedná se o filozofickou pohádku, která byla.

Meziválečné období - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

Totalitní systémy meziválečného období - dějepis

 1. Moderní umělecké směry na začátku 20.st. Od poč. 20.st., zejména pak pod vlivem 1.sv. války, říjnové revoluce v Rusku a následného rozvoje levicového hnutí, vznikají moderní umělecké směry (např. futurismus, expresionismus, kubismus, dadaismus, funkcionalismus, konstruktivismus a jiné). FUTURISMUS - vznikl už před 1.sv.válkou v Itálii; jeho program destrukce.
 2. PROLETÁŘSKÁ POEZIE Začátkem 20.let doznívají v české poezii ještě zážitky z válečných front, ale mnohem častěji a jasněji v ní zaznívají tóny radosti a optimismu, nadšení do boje za spravedlivější a lidštější svět. Společenské změny vyvolané např. Velkou říjnovou revolucí v Rusku podnítily zejména básnickou generaci ke kolektivnímu vystoupení po.
 3. Období první republiky 1918 - 1938 28. října 1918 se začala psát nová kapitola české státnosti. V kontextu výsledků první světové války, především pak vnitřního rozkladu a vojenské porážky Rakousko-uherské monarchie, vznikla ve střední Evropě řada samostatných nástupnických států. Existenci společného stát
 4. Poetismus výrazně ovlivnil nejen vývoj meziválečné poezie (J. Hora), ale i poezii poválečného období. Poetismis se uplatnil i v próze (V. Vančura) civilismus , umělecký proud počátku 20. stol. zdůrazňující střízlivý vztah k životu a víru v pozitivní vliv moderní technické civilizace na člověka a společnost (W.
 5. Demokratický proud české meziválečné prózy, Osobnost a dílo K. Čapka ( -15- ) Charakteristika tohoto proudu, pojem pátečníci, společná činnost v Lidových novinách: = pragmaticky orientovaní spisovatelé => důležitou roli hraje rozum (pragmatik = člověk opírající se o rozum

Meziválečné období. Po válce se podoba tehdejších evroých států značně přetvořila. V Rumunsku se zdvojnásobil počet obyvatel a území se také dočkalo podstatného zvětšení. Naopak Maďarsko nejenže ztratilo polovinu svých obyvatel, ale dokonce se zmenšilo o dvě třetiny původní velikosti. Menší státy z obavy. CHARAKTERISTIKA POSTAV: Hlavní postavy: Jay Gatsby - velmi bohatý mladík, tedy v období po roce 1920, kdy se USA stává centrem dění, prohlubují se společenské rozdíly mezi bohatými a chudými a většina lidí má svůj americký sen o výdělku. Literární kontext. Meziválečné období Meziválečné období - poválečné uspořádání světa (Versailleská konference) - ČSR - vznik, národnostní otázka - fašismus (Itálie), komunismus (SSSR) - hospodářská krize - ČSR, Evropa a svět - Německo - nástup nacismu - SSSR - situace za Stalina - ČSR ve 30. letech, věda a kultura - nebezpečí války, Mnichov 1938 -> 2. 20. léta, meziválečné období; jazzový věk; autor Ztracené generace; reakce na 1. světovou válku; za života autora dílo nebylo moc přijímáno, v období druhé světové války bylo skoro zapomenuto, až v 50. letech minulého století sklidilo velký úspěch. SOUČASNÍCI A JEJICH DÍLA: Ernest Hemingway - Stařec a moř

Meziválečné období- dobrodružná povídka: skautská, prázdninová tématika (Eduard Bass, Jaroslav Foglar) Po 2. světové válce - Dobrodružný román, charakteristika žánru, typologie. Na dobrodružné literatuře můžeme podruhé vychovat čtenáře (poprvé to bylo na pohádce) Román je literární žánr, který se těší. Světová literatura v meziválečném období - maturitní otázka. Charakteristika: Maturitní otázka zpracovává téma meziválečné literatury ve světě. Věnuje se postupně americké, francouzské, německé a anglické literatuře. U každé představuje hlavní zástupce a nabízí rozbor jejich stěžejních děl Charakteristika Jihomoravského kraje. Jedinečnost meziválečné moderní architektury zastupuje vila Tugendhat v Brně. Významnou součástí Jihomoravského kraje jsou také dvě biosférické rezervace UNESCO, a to Dolní Morava a Bílé Karpaty Meziválečné období; Rozpad Československa; Rumunsko po 2. světové válce; SSSR a Čína v 60. letech 20. století; SSSR v 80. letech 20. století; USA v 60. letech 20. století; Vietnamská válka (1965-73 1. Charakteristika EBS (2003), její obsah a klíčové rysyÚvodní kapitola této práce by se měla zabývat klíčovými charakteristikami EBS (Evroá bezpečnostní strategie), jejími hlavními prvky, definovanými hrozbami a významem dokumentu pro následné jednání v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU (SZBP), či konkrétně její vojenské dimenze, tedy.

Meziválečné období bylo velmi důležité pro evroou architekturu, protože dalo základ architektuře soudobé. Funkcionalismus je v širším pojetí názvem pro moderní architekturu dvacátých a třicátých let, jejím hlavním záměrem bylo navrhovat domy podle jejich funkce 7.1 Meziválečné období 4 Geografická charakteristika zkoumané oblasti. 4.1 Vymezené území S ohledem k vyobrazení historie vprůběhu let od pravěku do současnosti a čerpání historických dat zvícera zdrojů se budou v této práci vyskytovat tři názvy oblastí. Vždy se jedn

1. polovina 20. století, tzv. meziválečné období Eduard Bass (1. 1. 1888, Praha - 2. 10. 1946, Praha) - vlastním jménem Eduard Schmidt - byl český spisovatel, novinář, zpěvák, fejetonista, herec, recitátor, konferenciér a textař - v letech 1921-1942 působil jako redaktor, později jako šéfredaktor Lidových novi meziválečné období - dadaismus, kubismus, futurismus, kubofuturismus, Charakteristika jednotlivých období: 1. starověké období - mýtus - předhistorický výklad světa a jeho původu - bohové, polobozi - ústní tradování - hymnus - píseň či báseň na oslavu boh Charakteristika rakouského politického života Tematický okruh: Meziválečné období 1918 - 1938. ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem Školní 1803 Roudnice nad Labem 2 Svět po první světové válce Počátky, dotvoření a vzestup Československa lede Referáty. Více než 5000 referátů na jednom místě. Referáty jsou přehledně rozdělené do několika základních kategorií. Pro rychlé nalezení vybraného tématu využij vyhledávání v horní části stránky

Charakteristika současného věku. Přechod z moderní do současné éry nebyl náhlým procesem, ale v průběhu několika let došlo k mnoha postupným změnám, které jí daly vlastní charakteristiky.. Velkou ekonomickou depresí navíc představuje meziválečné období rozvíjela, tak jak se rozvíjela. Sledované období rozvoje je od začátku 20. století do současnosti. Zadání bakalářské práce vymezilo, že záměrem bude sledování centra města. Postupem času vyšlo najevo, že není jednoduché vymezit centrum, které je v Mladé Boleslavi někdy spíše subjektivní záležitostí Anthony Fokker společnost založil v německém Berlíně 22. února 1912 pod názvem Fokker Aeroplanbau a později výrobu přesunul do Schwerinu.Během první světové války vyráběl letadla pro německou armádu, která především díky stíhacímu jednoplošníku Fokker E.III získala na počátku války ve vzduchu drtivou převahu. Další významné typy letadel dodané německé.

Renault S.A. [r e nó] je francouzská automobilka vyrábějící osobní i nákladní automobily, traktory, autobusy a v minulosti i motorové železniční vozy.Renault je druhá největší automobilka v Evropě a aliance Renault-Nissan je čtvrtá největší automobilka na světe. Automobilka sídlí v Boulogne-Billancourt na západním okraji Paříže 4 VYMEZENÍ A VYBRANÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO 5.2.1 Meziválečné období Publikaci Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992, člení do tří stěžejních částí dle chronologie. V první popisuje období 1848 - 1918,. Meziválečné období..... 25 6.3. Období po druhé světové válce Celková charakteristika fotbalu potvrzuje jeho nároþnost, složitost a různorodost.2 V charakteristice obsahu hry je nutné vycházet z toho, že v průběhu hry se.

Světová meziválečná literatura, CJ - Český jazyk - - unium

Meziválečné období 1918-1939 v Československu - Dějepis

Meziválečné období V roce 1921 počala obec Machov usilovat o postavení měšťanské školy, ale někteří obyvatelé Nízké Srbské tyto snahy mařili. Zemská školní rada povolila otevření měšťanské školy se zpětnou platností až dne 29. 11. 1924. Vyučování začalo slavnostně Coubertina a jeho pedagogické ideály, meziválečné období, období let 1945-1990, současnost, problém profesionalismu). 5. Počátky tělesné kultury v českých zemích (soukromé ústavy, vznik tělovýchovných jednot, školní tělesná výchova, význam těchto tří oblastí pro další rozvoj a směřování tělesné kultury u. - Charakteristika období- Renesance a humanismus - Dante, Boccaccio, Petrarca, Villon, Rabelais, Michel de Montaigne, Lope de Vega, Tirso de Molina, Cervantes, Shakespeare Směry a tendence v české meziválečné poezii- Směry: · proletářská poezie · poetismus · surrealismus. Charakteristika uměleckého textu jako celku: • literární druh epika • literární žánr antiutopický román • literární forma próza • dominantní slohový postup vyprávěcí • typ vypravěče er-forma • vysvětlení názvu díla Kniha 1984 je ovlivněna dobou svého vzniku a přímo reaguje na totalitní režimy, zejmén charakteristika. otevření významné vily z období meziválečné moderny po náročné tříleté rekonstrukci. prameny, literatura. Www stránky Bydlel tu Beneš i Castro. Brno zpřístupňuje funkcionalistickou vilu Opravená vládní vila Stiassni odhalí Castrovu koupelnu článek ve sborníku nebo kapitola v kniz

Meziválečné období (1918-1939) : Článk

 1. Petr a Lucie Literární druh a žánr Druh:epika Žánr:novela (prozaický útvar středního rozsahu) psychologická, milostná Téma a motiv Téma:Čistá láska a nevinnost mladých milenců v kontrastu s hrůzou a krutostí probíhající první světové války Motivy:LáskaOdloučenost zamilovanýchSvatba - nevyplněná, symbolická1. světováválkaHrozba PetrovaodvoduBombardování.
 2. Meziválečné vztahy, hlavní konference, dohody. Ideologie fašismu - nástup k moci v Itálii. Nacismus v Německu. Vznik SSSR a stalinismus. Období hospodářského růstu v 20. letech - stručný vývoj ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, Číně, Indii, Turecku. Hospodářská krize a její důsledky
 3. Edice Odborné a metodické publikace, svazek 66. Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost (památkáře a projektanty) s praktickými postupy, uplatňovanými v procesu předprojektové a projektové přípravy obnovy kulturních památek zahradního umění, založených v meziválečné době 20. století

Charakteristika vývojových období - webzdarm

Charakteristika tzv. sestavovacího skříňového nábytku, odlišnosti řad H a E, význam. Anotace anglicky The characteristics of the set-up of furniture, differences among the H and E, meaning 13 Charakteristika tematického typu prózy s dívčí hrdinkou v české literatuře pro mládež. Literatura: Maturitní otázky (141 KB) 30.6.12: ROMÁN, NOVELA MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ SITUACE PO ROCE 1948 60. LÉTA 90. LÉTA TRIVIÁLNÍ LITERATURA POSTUPNÝ ZÁNIK SPOLEČENSKÝCH PRÓ

Česká poezie v letech 1918 - 1948 (období meziválečné, okupace a osvobození republiky). Česká próza v letech 1918 - 1948 (období meziválečné, okupace a osvobození republiky). odborná literatura. Zevrubná charakteristika vybrané učebnicové řady (celková koncepce, pojetí učiva ve vztahu k RVP ZV). Informační. Životopis. Dodnes je společensky vnímán jako výjimečná osobnost meziválečné literatury. Karel Čapek přišel na svět v roce 1890, o tři roky dříve se narodil jeho slavný bratr Josef, malíř, ilustrátor a ovšem také spisovatel, s nímž na mnoha dílech spolupracoval Charakteristika interdialektů, dialektů, sociolektů a současné jazykové situace. Norma a kodifikace v současné češtině. 5. Fonetický a fonologický systém současného českého jazyka. Systém českých konsonantů a vokálů. (období meziválečné, okupace a osvobození republiky) Stránky o obci Pavlice na Znojemsku. Obsahují historii obce od pravěku po současnost, kulturní památky, které se zde nacházejí, slavné rodáky a významné osobnosti spjaté s Pavlicemi a další informace ze života v obci VY_32_INOVACE_ZSV0305 - Sókratovské období antické filozofie VY_32_INOVACE_ZSV0306 - Sókratés VY_32_INOVACE_ZSV0307 - Platón - život, ontologi

Období velkých teorií (19. stol. až počátek 20 stol.) 46 Období velkých výzkumů (meziválečné období, 20. stol.) 47 Období velkého hledání (období po 2. sv. válce., 20. stol) 47 Hlavní paradigmata sociologie 47 Česká sociologie 48 2. 1. 3. Metody a techniky sociologického výzkumu 48 2. 2. Člověk ve společnosti 50 2. 2. 1 Literární skupina, Devětsil a poetismus - první i druhé období v díle Nezvala, Seiferta, Biebla krize avantgardy 16. Mnohotvárnost české meziválečné prózy charakteristika doby od konce 1. sv. války do nástupu fašismu krize hodnot v díle Klímy, Demla, Weinera, Olbrachtův Žalář nejtemnější období. Na začátku práce se nachází stručná charakteristika pojmu reklama, dále pak je popsán rozdíl ve vnímání reklamy dnes a v době meziválečné. Další kapitola se věnuje vývoji Československé republiky v tomto období z hlediska politického, správního a hospodářského 10. Mezinárodní vztahy a bezpečnostní hrozby v období studené války. (Garant: Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. ) Základní periodizace, hlavní předěly a charakteristika mezinárodních vztahů v době studené války; bezpečnostní hrozby v období studené války Charakteristika interdialektů, dialektů a současné jazykové situace. Základní literatura o problematice. 1948 (období meziválečné, okupace a osvobození republiky). Česká próza v letech 1918 - 1948 (období meziválečné, okupace a osvobození republiky). Německy psaná literatura v tomto období

Česká literatura v letech 1900-1945 - Wikipedi

Meziválečné období v Rusku, specifika života Čechů v Rusku za bolševického režimu, nebo pod správou Polska, dělení území. Specifika ukrajinského nacionalistického hnutí (banderovců) a jeho vliv na život Čechů, spolužití se Židy a jejich záchrana v době druhé války, ilegální odboj Čechů, masový vstup do Čs. - shrne učivo z předchozích ročníků - uvede příklady evroých jazyků a jazykových skupin - shrne vývoj české jazykovědy - pracuje s různými ukázkami textů literatury starší a současné - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle.

Video: Malý princ - rozbor díla k maturitě (3) Rozbor-dila

Meziválečná literatur

 1. Ač německé národnosti, cítil se pravděpodobně spjat s českým prostředím - po válce se přestěhoval do Čech a vstoupil do československé armády. Prožil v ní celé meziválečné období a dosáhl hodnosti majora. Zemřel 22. února 1938. Místo posledního odpočinku našel na hřbitově Praha-Malvazinky
 2. ulosti. Práce zahrnuje analýzu aktuálního stavu domovní, demografické a ekonomické struktury města. Součástí práce jsou také rozhovory s představiteli města
 3. Meziválečné období Versailleský mírový systém, období stalinismu, nástup fašismu, světová hospodářská krize, rozklad mírového systému, ČSR v ohrožení, mnichovská dohoda a její důsledky. 17. II. světová válka Příčiny a průběh války, Protektorát Čechy a Morava. 18. Svět po roce 1945 - 60. lét

Rozmarné léto - rozbor díla k maturitě (5) Rozbor-dila

Chce formou vybraných kapitol ukázat ranou tvorbu významných osobností meziválečné prózy, zejména těch, jejichž literární začátky jsou spojeny s expresionismem. Výstupy z učení Studenti budou schopni identifikovat a analyzovat styl výrazných osobností literárního procesu v daném období Una llave en Salónica Abarbanel, Farias o Pinedo, arrojados de España por impía persecución, conservan todavía la llave de una casa en Toledo Téma/žánr: právní dějiny, Počet stran: 1134, Cena: 926 Kč, Rok vydání: 2007, Nakladatelství: Aleš Čeně hra Bílá nemoc - nemoc, která způsobuje, že nemocný nejprve necítí dotek, potom hnusně umírá - protest proti Hitlerovi; Země, kde vládne diktátor, končí to demonstrací pře jeho palácem. Na konci mluví k lidu, který ho strhne. Zjistí, že je nemocný, chce uzdravit od doktora Galena, který ale léčí jen potřebné. Podmínka, že přestane být diktátor D. Meziválečné období Ohlas Zrání, poprvé provedeného Václavem Talichem a Českou filharmonií v Praze 30. 10. 1918, dva dny po vyhlášení samostatného československého státu, umocnil Sukovo prvořadé skladatelské postavení

Charakteristika daných období, přehled hlavních představitelů, proměny v žánrové skladbě literatury pro mládež. Literatura pro mládež po roce 1945 a v 50. letech 20. století, ediční politika jako důsledek změn ve společnosti a její dopad na žánrovou skladbu literatury pro mládež, nová tematika a hlavní autorské. Období 1945 - současnost. Ukončení 2. světové války, výsledky jaltské a postupimské konference. Poválečné uspořádání světa, mírové smlouvy s poraženými státy. Studená války (charakteristika, periodizace) Řešení otázky Německa (do znovusjednocení) Americká zahraniční politika po 2. světové války (vývoj. - význam: do meziválečné prózy uvádí historické téma, nový typ historické prózy - barvitý obraz doby, metaforičnost, dějová sevřenost (zkratka, náznak), rytmizovaná próza - ve svých prózách se soustředil na období třicetileté války (1518-48), barokní období samostatné republiky, přičemž první časová etapa tvoří tzv. období meziválečné. Z odborného hlediska tato hranice také vymezuje současnou koncepci typologie obytných forem. Další časovou etapou je období po 2. světové válce do konce šedesátých let. Následují dvě desetiletí tzv

Meziválečná česká próza - literární období Rozbor-dila

Meziválečné období Po druhé sv. válce •Fleming 1943. Období degenerativních a civilizačních chorob Úmrtnost stále klesá a stabilizuje se na nízkých hodnotách Střední délka života při narození dosahuje 70 let. Charakteristika epidemiologického přechodu (1 Přechodné období pro většinu básníků a většinu přecházejí na jiný směr Dada: Charakteristika: Vniklo z ničeho, potřeba nezávislosti, Nechtějí logiku a logiku považují za klamnou. Je to věc bez smyslu, všechno je pro ně DADA . Surrealismus Nejvíce přechází z dadaismu Charakteristika spisovné češtiny. Norma a kodifikace. Jazyková kultura a jazyková výchova, řečová kultura a výchova. B. Literatura a slovesné umění. Literatura věcná a umělecká, vztah mezi literaturou národní a LDM. Ilustrace v dětské knize a časopise. Meziválečné období v próze a poezii. C

DVK - tematické okruhy k MZ Umění paleolitu, mezolitu a neolitu v Evropě a na našem území. Výtvarná kultura v době bronzové a železné na našem území (Keltové) Charakteristika období - optimismus daný úspěšným rozvojem společnosti v Evropě v polovině 19. stol. končí - ostrá konkurence, velk sociální rozdíly vedou k destrukci společnosti => odpor vůči měšťáck společnosti a jejím hodnotám - boj koloniálních velmocí o nadvládu nad světe Český jazyk - Světová literatura 1. pol. 20. století Autor: Jana Švábová. AVANTGARDNÍ PROUDY-avantgarda - předvoj - urč. směr, který prosazuje nové myšlenky, průkopníci přicházejí s něčím nový

Meziválečná literatura světová :: Zpravodaj učitelsk

Literatura období baroka, osobnost a dílo J. Á. Komenského: 22. Humor a satira v české literatuře: 23. Počátky české literatury* 24. Baroko, klasicismus a osvícenství ve světové lit.* 25. Romantismus ve světové literatuře* 26. Národní obrození - I.,II.období* 27. K.H.Mácha a romantismus v české lit. (III.období NO)* 28 Charakteristika tonutí /178 Vynášení postiženého na vysoký okraj bazénu /183 IX ODSUN ZRANĚNÝCH MUDr. Jaroslav Hornych předsedkyní ČSČK po celé meziválečné období byla Dr. Alice Masaryková. ČSČK byl národní společností moderního typu se širokým spektrem činností - od zdravotní vý

Charakteristika Líčení Popis Recenze Rozhovor Úvaha/Zamyšlení Výklad Vypravování Referáty Maturitní otázky Anglický jazyk Biologie Český jazyk Dějepis Meziválečné období; Československo 1. republika U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 7 9 6 9 Stručná charakteristika období stěhování národů Meziválečné období; Encyklopedie tanků.

Svět v době meziválečné (výsledky Pařížské mírové konference, nové státní útvary, charakteristika hlavních velmocí, vývoj v demokratické části světa, cesta ke 2. válce) 24. Totalitní režimy 20. století (typologie, vývoj fašistických a komunistických režimů mezi světovými válkami, ale i ve 2. polovině 20. Meziválečné období (Ernest Hemingway, F. Kafka, Erich Maria Remarque, R. Roland) Autor ztracené generace Jazzový věk Období po roce 1920 V Americe se objevuje převratné množství vynálezů a novinek Město se stává centrem dění Zvyšuje se zájem o alkohol Prohlubují se rozdíly mezi chudými a bohatými Společenské. Charakteristika. nejmenší živé částice nemají buněčnou stavbu (= řadíme je mezi nebuněčné organismy) jednodušší stavba než bakterie, často mění svou stavbu jsou složené z nukleových kyselin (složitá organická látka) a bílkovinného obalu kulovitý nebo šroubicovitý tvar Způsob život

Meziválečné umělecké tendence a osobnosti 25. Umělecké tendence 2. poloviny 20. a v 21. století Každé období je třeba znát z hlediska: a) kulturn historického úvodu (geografická poloha, periodizace, rozvrstvení společnosti, hlavní historické události, vliv náboženského, filozofického a estetického myšlení na výtvarn Slovesa, obecná charakteristika, konjugace, vývojové tendence. Slovesné tvary a jejich formální a funkční vlastnosti. Slovesné třídy a vzory. 1948 (období meziválečné, okupace a osvobození republiky). Německy psaná literatura v tomto období. Vývoj dramatu v letech 1918 - 1948 (období meziválečné, okupace a. Jeho tvorba se řadí do světové prózy první poloviny 20.století (meziválečné období) Spadá do tradičního proudu francouzského realizmu Znaky Vlastenectví Autobiografie Nenávist k válce Do tohoto proudu spadá také například: France - Ostrov tučňáků Rolland - Petr a Lucie Barbusse - Oheň Obecná charakteristika Díl

Tematické okruhy pro přípravu ke SZZ ve studijním oboru Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (platné od 1. 3. 2019) V případě jakýchkoliv nejasností je možné a vhodné využít osobních konzultací s jednotlivými vyučujícími! 1 situaci v meziválečné Litvě, jako i nad příčinami, které vedly ke vzniku a následnému kolapsu autoritářského reţimu v letech 1939/1940. Z hlediska metodologie bude autor aplikovat disciplinovanou interpretativní případovou studii, přičemţ bude vycházet z jedinečnosti obou nedemokratických reţim Meziválečné období. Za druhé světové války. Poválečné období. Organizační změny - přejmenování. Technické vybavení Charakteristika obce Ves Hůrka leží v mělkém údolí po obou stranách okresní silnice spojující Starý Jičín s Jeseníkem nad Odrou asi 5 km západním směrem od Nového Jičína. Charakteristika. Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko a ministáty Andorra, Monako, San Marino, Vatikán, Malta a závislé území Gibraltar v minulosti byla oblast hlavním centrem evroé civilizace obyvatelstvo patří (kromě Řeků) k románským národům země mají významné příjmy z cestovního ruchu Itáli

Charakteristika: Zápisky z gymnaziálních hodin literatury ve své první polovině pokrývají autory a díla naší meziválečné prózy, odkud se pozornost přesouvá k českému dramatu 20. století. Poslední část je věnována české poezii a próze 2. poloviny 20. století Základní charakteristika, periodizace + - umění paleolitu v českých zemích a v západní Evropě (Věstonice, Předmostí, malby Konstruktivní a konceptuální tendence v poválečném období Vysvětlení pojmů, historie (vazby na meziválečné období), periodizace, hlavní osobnosti - kinetické umění (Calder Kategorie: Evroá literatura od 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Další díla spisovatele: Romain Rolland Životopisy spisovatele: Romain Rolland Škola: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954, Kladno Charakteristika: Rozbor novely od francouzského spisovatele Romaina Rollanda určený k ústní části maturitní zkoušky z. maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním charakteristika literárních žánrů (balada, romance, Nové tendence ve světové meziválečné próze. 11. Autoři světové prózy v době mezi dvěma světovými válkami Meziválečné umělecké tendence a osobnosti 25. Umělecké tendence 2. pol. 20. a 21. století Každé období je třeba znát z hlediska: a) kulturně historického úvodu (geografická poloha, periodizace, rozvrstvení společnosti, hlavní historické události, vliv náboženského, filozofického a estetického myšlení na výtvarný.

 • Lisovací hlava na ukončení nerezových vlnovcových trubek.
 • Disney filmy 2010.
 • Makroobjektiv canon.
 • Duhová víla prize.
 • Honor 10 galileo.
 • Skautská peněženka.
 • Nesnášenlivost léků.
 • Velká a malá písmena diktát.
 • Čertoviny csfd.
 • Sladké víno bílé.
 • Youtube adele mix.
 • Copánkovač pro děti.
 • For boat 2019 vstupenka zdarma.
 • Kavitace gynekologie.
 • Batman navždy.
 • Weleda na nestovice.
 • Hon kariéra.
 • Rizkovani jehličnanů.
 • Seth rogen csfd.
 • Káva kruhy pod očima.
 • Skylink srovnani balicku.
 • Velke vlny.
 • Vyznam tetování jezis.
 • Antonov ruslan.
 • Mirage 5 wiki.
 • Urologie hambálková otevírací doba.
 • Jak odstranit zvratky z oblečení.
 • Žádost o ruku rodiče.
 • Olšanské hřbitovy hlavní vchod.
 • Oprava klenutého stropu.
 • Americká lednice 2 kompresory.
 • Buková postel 180x200.
 • Otk kontrola.
 • Codecademy review.
 • Upíří deníky konec.
 • Falešné upíří zuby.
 • Ruční vysokozdvižný paletový vozík.
 • 3000 m steeplechase.
 • Bery plevel.
 • Bolesti hlavy nádor.
 • Kulatý stůl ikea.