Home

Práce přesčas ve svátek 2021

Poradna: Na co máte nárok při práci přesčas ve svátek

Ve vašem případě vám byla práce ve svátek nařízena, ač daný den nebyl vaším dnem pracovním - pracoval jste tedy nejen ve sváteční den, ale navíc i přesčas. Náleží vám proto dosažená mzda, náhradní volno (respektive příplatek) za práci ve svátek a navíc kompenzace za práci přesčas pracují ve svátek, o víkendu, v noci. Jestliže má pracovník přesčas a nevybere si za něj náhradní volno či není příplatek za přesčas zahrnut již v pracovní smlouvě v základním platu, náleží zaměstnanci příplatek ve výši 25 %. Dále mu náleží příplatek ke mzdě v případě: dělené směny, pracovní pohotovosti Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějąích předpisů § 114 - mzda nebo náhradní volno za práci přesčas § 115 - mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek § 116 - mzda za noční práci § 117 - mzda a příplatek za práci ve ztíľeném pracovním prostředí § 118 - mzda za práci v sobotu a v neděl Příplatek za práci přesčas ve státní svátek je ve výši 25% vašeho průměrného výdělku, nebo se si vyberete opět do tří měsíců náhradní volno. Za práci přesčas v sobotu a neděli máte nárok minimálně na 10% k vaší průměrné mzdě, s odkazem na §118 Zákoníku práce Dobrý den, pracuji ve fabrice v nepřetržitem provozu...na 12ky. Minulý měsíc jsem šla na přesčas ve svátek. Byl mi proplacen pouze obyčejný přesčas a ne svátek. Když jsem se byla ptát jak je to možné, tak mi bylo řečeno, že pokud nemám svou směnu, tak mi 100% za svátek nezaplatí. Tak se ptám

Příplatky: Práce přesčas, o víkendu či ve svátek - jaké to

 1. Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas, § 114 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb., porovnání znění k 1.1.2013; Mzda a náhradní volno za práci přesčas, § 5 - Zákon o mzdě č. 1/1992 Sb. Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek, § 135 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb. Mzda, mzdy - Aktuální informace ke mzdám a.
 2. Re: Práce přesčas a stravenka v sobotu Pokud bude konat práci ve svátek, který připadá na jeho obvyklý pracovní den, o přesčas se bude jednat až u práce nad jeho pracovní směnu. Jinak - pracovní volno se poskytuje v rozsahu vykonané práce přesčas (nezaokrouhluje se)
 3. Jak pro server Podnikatel.cz uvedla advokátka Petra Sochorová z advokátní kanceláře Havel & Holásek, v případě práce přesčas, ve svátek, o víkendu, v noci nebo ve ztíženém pracovním prostředí mají zaměstnanci nárok na poskytnutí příplatku ke mzdě, případně na poskytnutí náhradního volna
 4. Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku
 5. Do práce ve svátek. Práci ve svátek by vám šéf měl nařizovat jen v ojedinělých případech. Sváteční směna se vás může týkat, pokud pracujete ve službách, které jsou důležité pro uspokojování potřeb obyvatelstva (školství, zdravotnictví, kultura, sport)
 6. 262/2006 Sb., zákoník práce, dále jen ZP) v souvislosti s odměňováním za práci přesčas a za práci ve svátek. Za práci přesčas podle § 114 ZP přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen dosažená mzda), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se.
 7. Podmínky práce přesčas. Práci přesčas a podmínky jejího přidělování zaměstnancům upravuje Zákoník práce v § 93 a 93a. Práce přesčas je definována jako práce, která je konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo rámec rozvrhu pracovních směn

Pokud nepatříte mezi zmíněná povolání, u kterých je práce ve svátek nevýlučná, bude taková práce v podstatě přesčas sám o sobě, neboť svátek není vaším pracovním dnem. V takovém případě dostanete průměrnou denní mzdu, dále pak minimálně 100 % průměrné denní mzdy za svátek a ještě minimálně 25 % z. Mzda za práci ve svátek Mzda za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí Mzda za práci v noci Odměna za pracovní pohotovost. Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodli na čerpání. Práce přesčas ve svátek. Sdílet. 29.10.2018 • 407 komentářů Důchodci si 5000 nezaslouží, měli by dostat více odjinud. 20.11.2020 • 185 komentářů Mají se důchodci skutečně hůř než před 30 roky? 7.2.2019 • 123 komentářů.

Zaměstnanec pracoval ve svátek 28.9.2018 = 5,5 hod. - náhradní volno nevybírá proplatím: 5,5 x 95,- (hodinová sazba) 5,5 x 100 % svátek 5,5 x 25% přesčas 2,75 x 101,08 doplatek svátku děkuji vše Příplatek za práci ve svátek platíme od půlnoci do půlnoci dne svátku. Odpověď: Zaměstnankyni zaplatíte vedle její mzdy příplatek za práci v sobotu a neděli za 6 hodin, příplatek za práci v noci za 8 hodin, příplatek za práci ve svátek 6 hodin a mzdu včetně příplatku za práci přesčas za 12 hodin Na svátcích je z pohledu (většiny) zaměstnanců sympatické, že do práce nejdou, ale mzdu berou: když svátek připadne na den, který by pro vás jinak byl pracovní, a nepatříte mezi profese, které do práce ve svátek musejí, ani se na práci dobrovolně nedohodnete se zaměstnavatelem, čerpáte náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku - za mzdu, o kterou jste v. V případě, že práce přesčas je navíc o víkendu, musí být zaměstnanci současně s příplatkem za práci přesčas vyplacen příplatek ve výši 10 procent průměrného výdělku za práci v sobotu a v neděli, pokud nedošlo k dohodě o jiné minimální výši příplatku

Příplatky, odměňování práce přesčas a práce ve svátek

6. 2018 znění od 1. 2. Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen dosažená mzda), Za dobu práce ve svátek 23) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek 23), které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do. Konal-li zaměstnanec práci přesčas, přísluší zaměstnanci za dobu práce přesčas mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen dosažená mzda), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané. Práce ve svátek. Oproti tomu odměna za práci ve svátek je jiná. Primárně se náhrada za práci ve svátek kompenzuje náhradním volnem, které je zaměstnanci poskytnuto do tří dnů. Tato náhrada je brána jako den dovolené, za kterou náleží 100 % mzdy ve výši průměrného výdělku. Místo náhradního volna je ale také. Práce přesčas je taková práce, kterou konáte na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo rozvrh pracovních směn. Za práci přesčas zaměstnancům zpravidla náleží příplatek ve výši alespoň 25 % Pokud domácký zaměstnanec pracuje (proto, že se tak sám rozhodl) ve svátek, nenáleží mu za takovou práci ani náhrada mzdy, ani náhradní volno, ani příplatek. Ustanovení § 317 písm. c) zákoníku práce dále uvádí, že takovému zaměstnanci nepřísluší mzda nebo náhradní volno za práci přesčas. Běžný zaměstnanec.

Práce přesčas - Pracomat

 1. (1) Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku. (2) Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu
 2. Práce přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a konaná mimo rozvrh pracovních směn (§98 a §93 ZP).U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu (); těmto zaměstnancům nelze práci přesčas nařídit
 3. Jste-li běžný (tedy nikoliv vedoucí) zaměstnanec, může být ve mzdě zahrnuta práce přesčas jen v rozsahu 150 hodin za kalendářní rok, přičemž tento limit by měl být uveden v pracovní smlouvě. Vedoucí zaměstnanci (tedy osoby, které řídí alespoň jednoho podřízeného), mohou v průměru odpracovat maximálně 8.
 4. (dále jen zaměstnanec ve zdravotnictví). Další dohodnutá práce přesčas je práce konaná nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4. (2) Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další dohodnuté práce přesčas, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být vystaven jakékoli újmě
 5. Svátek a práce ve svátek. Práce v svátek ve článcích, slovníku a poradně zákoníku práce. Téma Svátek a práce ve svátek v nadpisu právních rad. Nucená dovolená ve státní svátek Pracuji v nepřetržitém pracovním provozu (4 dny 12ti hodinové směny, pak 4 dny volna) dle naplánovaného harmonogramu

Příplatky za práci v noci, přesčas, ve svátek, o víkendu a

Přesčas ve svátek znamená dalších sto procent navrch. Někteří zaměstnanci ovšem příplatek dostat nemusí. Konkrétně ten, kdo má rozsah práce přesčas sjednaný v pracovní smlouvě a zároveň si se zaměstnavatelem dohodl, že jsou případné přesčasy zohledněné v jeho mzdě standardně 262/2006 Sb., zákoník práce, dále jen ZP) v souvislosti s odměňováním za práci přesčas a za práci ve svátek. Za práci přesčas podle § 114 ZP přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen dosažená mzda), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se. V případě, že svátek připadne na den, který je pro zaměstnance podle rozvržení pracovní doby jeho pracovním dnem, mohou nastat následující situace: 1. Zaměstnanci z důvodu svátku směna odpadla. Někteří zaměstnavatelé v důsledku omezené potřeby výkonu práce ve svátek mohou najíždět na omezený režim práce Po dohodě však lze konat práci do rozsahu 8 hodin týdně průměrně (tzn. je možno konat i více než 8 hodin týdně, protože když v dalších týdnech nebude žádná práce přesčas, tak se to zprůměruje) - viz § 93, odst. 4 Zákoníku práce

Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek, § 115

 1. Přesně tak...takže ve zkratce pokud je to dobrovolná práce ve svátek = +125% (svátek + přesčas)pokud je to směna, která vám byla vyměřena tak jen +100% (svátek) kámoš dělá na dráze, kde těm žebrákům vyplácí všechno a říkal, že nejlepší varianta na peníze je mít noční ve svátek v neděl
 2. c) nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek. Z výše uvedeného vyplývá, že Vás zaměstnavatel má pravdu a postupuje v souladu s platným Zákoníkem práce
 3. Práce ve svátek Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek (zákoník práce, § 115) (1) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době
 4. Fond pracovní doby se počítá bez svátků, tudíž je práce ve svátek zároveň prací přesčas a do limitu se počítá. U hodinové mzdy je svátek přesčas, pokud je mimo běžnou pracovní dobu. tj pracoví doba 10 hodin neděle-středa, v práci o svátek ve středu 100% příplatek za svátek, ve čtvrtek 125% za svátek+za přesčas

Zapamatujte si: Příplatek za práci ve svátek je vyšší, než za práci přesčas. Příplatek za práci ve svátek je stanoven na 100 průměrného denního výdělku. Například při odpracování jednoho svátečního dne náleží finanční odměna za dva běžné pracovní dny V ten svátek není naplánovaná smena.Ty hodiny se musejí napracovat v jiný den. Ono je důležité nejprve vědět, kolik činí jejich týdenní prac. doba. Přesčasem je to, co je nad tuto dobu. Otázkou však je, co přesně je uvedeno ve smlouvě, zda-li práce přesčas není již zahrnuta v měc. mzdě Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Novela zákoníku práce s účinností od 1. 1 Práce ve svátek, o víkendu nebo v noci. Pokud zaměstnavatel vyžaduje, abyste do práce chodili o víkendu, má povinnost vyplácet vám ke mzdě také příplatek ve výši 10 procent průměrného výdělku. Příplatek ve stejné výši vám pak náleží také v případě, že pracujete v noci, tedy mezi 22. až 6. hodinou

Minulý týden jsem šel do práce v pondělí a úterý na denní směnu a potom v pátek, sobotu a neděli na noční směnu. V pátek 1.5. byl státní svátek, tudíž jsem šel ze svátku na sobotu a zaměstnavatel mi sdělil, že nemám nárok na příplatek za svátek, přičemž půl směny jsem odpracoval ve svátek Práce přesčas vám nesmí být nařízena, pokud jste těhotná nebo ve věku do 18 let. Když pečujete o dítě mladší než 1 rok, může si s vámi zaměstnavatel práci přesčas dohodnout, ale ne nařídit. Příplatky se sčítají. Práce přesčas musí být samozřejmě placená Jiné případy pracovního volna, jako je např. dovolená, svátky, přestávky v práci, doby odpočinku, náhradní volno za práci přesčas nebo ve svátek nejsou překážkami v práci. V těchto případech jde o plánované a zákoníkem práce předpokládané vymezení pracovní doby a doby odpočinku Práce ve svátek ovlivňuje průměrný roční počet zaměstnanců pro povinný podíl. Do počtu hodin odpracovaných se nezapočítává doba svátků, které jsou neodpracované a za které se měsíční plat nekrátí, rovněž se nezapočítává náhrada mzdy za neodpracovaný svátek zaměstnanců odměňovaných hodinovou nebo. (2) Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další dohodnuté práce přesčas, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být vystaven jakékoli újmě. O uplatnění další dohodnuté práce přesčas je zaměstnavatel povinen písemně vyrozumět příslušný orgán inspekce práce. (3) Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí.

Příplatek ani náhradní volno však nepřísluší zaměstnanci, který si sjednal mzdu již s přihlédnutím k práci přesčas a má to uvedeno ve smlouvě. Práce ve svátek - je dalším, poměrně běžným příplatkem. Je ve výši 100 % průměrného výdělku, opět místo náhradního volna. Náhradní volno má však prioritu Práci ve svátek může zaměstnavatel nařídit jen pro výkon nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech. Foto: 123RF Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci náhradní volno a dosažená mzda, respektive plat Pokud by to nebyl svátek, bylo by normálně proplaceno mzda za přesčas 17,5, 10 % so + ne 12,5h + 25 % přesčas 5h za všední den a 40 % za přesčas o víkendu 12.5 h. Příplatky se všechny sčítají a žádné se neruší, například, že když pracoval v neděli ve svátek, že dostane jen 100% příplatek a ostatní příplatky se. Místo poskytnutí náhradního volna lze se zaměstnancem dohodnout poskytnutí příplatku za práci ve svátek ve výši 100 % průměrného výdělku. Pozor, pokud se jedná navíc o práci přesčas, přísluší i požitky z tohoto titulu. přidat reakc

Práce přesčas ve svátek; Přesčasová práce; Příplatek za práci přesčas; Zákoník práce od 1.1.2017 práce přesčas; 29.10.2018 • 407 komentářů Důchodci si 5000 nezaslouží, měli by dostat více odjinud . 20.11.2020. V případě kumulace práce ve svátek a současně práce přesčas (druhá směna) bude zaměstnanci v tomto případě poskytnuto náhradní volno za svátek dosažená mzda plus příplatek za práci přesčas (min. 25 %) Na den pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit práci přesčas pouze z důvodů, které jsou v zákoníku práce uvedeny (§ 93 odst. 2 ve spojení s § 93 zákona č. 262/2006 Sb. , Zákoník práce, v platném znění) : a) naléhavé opravné práce, b) nakládací a vykládací práce, c) inventurní a závěrkové práce Podle zákoníku práce může zaměstnavatel z vážných pracovních důvodů práci přesčas nařídit. Práci nad rámec dohodnutého úvazku ani práci přesčas ve smyslu zákoníku práce nemůže ovšem zaměstnavatel jednostranně nařídit zaměstnanci pracujícímu na kratší úvazek Ohledně práce přesčas ve svátek je ovšem zákon přísnější a umožňuje zaměstnavateli nařídit jen výkon těch prací, které není možno nařídit na jiný den v týdnu, popřípadě prací souvisejících s nepřetržitým provozem, či se střežením objektů zaměstnavatele (§91, odst.4 zákoníku práce)

práce v sobotu a neděli; za práci v sobotu a neděli náleží . u rozpočtových organizací příplatek ve výši 25% průměrného výdělku ; v podnikatelské sféře příplatek jen v tom případě, pokud jej má sjednaný v kolektivní smlouvě nebo stanovený ve mzdovém předpisu. svátek a práce ve svátek Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb. obsahuje mimo jiné úpravu sjednávání a určení mezd, ochrany zaměstnanců při kompenzaci práce v obtížných pracovních podmínkách (přesčasy, práce ve svátek, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí, v sobotu a v neděli), poskytování mzdy v naturální formě a uplatnění konta pracovní doby Podle mého názoru by pak mohlo jít o práci přesčas. Má to však svá ale. Především si musíme uvědomit, že práce přesčas je dle § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce prací nad rámec týdenní pracovní doby buď nařízená zaměstnavatelem, nebo vykonávaná s jeho souhlasem Rovněž jim nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas a ve svátek. Pro práci z domova (domácí práci) je možno podle § 317 ZP využít několik legislativních forem. Např.: - pracovní smlouvou s dohodnutým výkonem práce doma a s časovým vymezením nebo jiným určením trvání pracovního poměru

Práce přesčas a stravenka v sobotu - BusinessCenter

ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa tel. 478 823 806, alis@alis.cz, www.alis.cz 3/6 Práce přesčas ve svátek Je-li práce ve svátek současně prací přesčas, dochází k souběhu práv (nároků) zaměstnance.Práce přesčas ve svátek může nastat ve dvou variantách, svátek je jinak běžný pracovní den zaměstnance, neb Náhradní volno se poskytuje v délce odpovídající době, v níž byla příslušná práce konána, nejpozději do konce 3.kalednářního měsíce následujícího po výkonu práce. Za práci vykonanou ve svátek přísluší zaměstnanci v první řadě náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek § 1. Pracovní odměna odsouzeného (1) Pracovní odměnu odsouzeného zařazeného do práce ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen odměna) tvoří a) základní složka odměny, b) odměna za práci přesčas, c) příplatek za práci ve svátek, d) příplatek za noční práci a e) příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. (2) Základní složku odměny.

Příplatky ke mzdě se v případě dohod neposkytují

 1. nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců v mezích celkového rozsahu práce přesčas. Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek • Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svá
 2. Dotaz Práce přesčas konaná ve svátek v r 2013 byl zveřejněn dne 2013-08-07 a počet zobrazení je: 7327. Odkazy na další pracovně právní dotazy a odpovědi z této rubriky naleznete níže na této straně. Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci
 3. 2. 2018), dlouhodobá péče (od 1. 6. 2018). Některé problémové otázky pracovnělékařských služeb - zaměstnanci pracující v noci, tzv. řidiči referenti, hrazení vstupních prohlídek, vstupní prohlídky při změně práce, tzv. plnohodnotn

Přesčasová práce je pracovní doba nad obvyklých 40 hodin týdně.Nemůžete si jej ale nařídit sami, zaměstnavatel o něm musí vědět a souhlasit s ním. Jako přesčas se ale určitě nedá chápat čas, kdy doháníte své úkoly, protože jste si v pracovní době surfovali na sociální síti Konkrétně zde § 114 ZP: Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku

Práce přesčas v roce 2020 a příplatek za přesčasovou práci

Video: Práce ve svátek, přesčasy ve svátek Finance

Příplatky ke mzdě - VÝPLATA

 1. Práce přesčas ve svátek Epeníz
 2. Dvousměnný provoz + práce ve svátek - BusinessCenter
 3. Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
 4. O svátcích do práce: Kdo nesmí, kdo může, kdo musí
 5. Poradna: Nařízení práce přesčas o víkendu - Novinky
 6. Zákoník práce 2020 - § 113 - § 121 - Mzda - Pracomat

Příplatky podle zákoníku práce

Kdy vybrat náhradní volno za práci přesčas? BOZPinfo

Práce přesčas. Máte právo na příplatek nebo náhradní volno ..

 • Iqos prodejny praha.
 • Muzikál plzeň.
 • Francouzske susenky.
 • Calibre editor.
 • Nejlevnější alu kola 5x108.
 • Kandisin stevia složení.
 • Pánská saka levně.
 • Heteropoda venatoria.
 • Barva na alu kola chrom.
 • Yucca baccata prodej.
 • It must have been love pretty woman.
 • Fitness jídelníček ukázka.
 • Lyocell recenze.
 • Oměj jedhoj.
 • Psychologické hádanky.
 • Obstřik prstu.
 • Duhová víla prize.
 • Jak zjistit rodné příjmení.
 • Rozkládací pohovka na každodenní spaní martha.
 • Moravskoslezský kraj výlet se psem.
 • Husqvarna 435.
 • Wc sedátko softclose jika mio duroplast.
 • Itstep zkušenosti.
 • Nissan x trail 2019 recenze.
 • Odcitacia pyramida.
 • Rozteklé hodiny dalí.
 • Heparoid na jizvy.
 • Česká spořitelna kreditní karta.
 • Gardenia pěstování.
 • Kodek ac3 android.
 • Kytara půlka.
 • Kyfóza.
 • How to spawn dragon minecraft.
 • Lyžování pro nezadané.
 • Ataxie chůze.
 • Kafarnaum film recenze.
 • Google web new.
 • Mobilheim celoroční bazar.
 • Brickleberry postavy.
 • Party stan 10x10.
 • Neviditelná police na knihy.